Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-179/15 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. , Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, co następuje. Do spisów wyborców sporządzanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z urzędu zostaną wpisane tylko osoby ujęte w stałym rejestrze

Inforacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Proszowicach

Informacja dla dostawców bezpośrednich mleka

Informujemy, że w okresie od 1 kwietnia do 14 maja 2015 r. dostawca bezpośredni mleka ma obowiązek złożyć informację roczną za rok kwotowy 2014/2015, czyli za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Konsekwencją niespełnienia tego obowiązku może być kara pieniężna w

Małopolskie Izby Rolnicze – Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 31 maja 2015 roku.

Urząd Gminy Pałecznica informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2014  z dnia 25 listopada 2014 roku zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Małopolskiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 31 maja 2015 roku. Zasady wyborów: 1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich

herb

Pierwszy numer Gazety Gminnej „DO CELU”

Przed Państwem pierwszy numer bezpłatnej gazety „Do celu”, która co miesiąc będzie dostarczana bezpośrednio do Państwa domów. Zdecydowaliśmy się na wydawanie czasopisma  w odpowiedzi na Państwa oczekiwania. Kilka miesięcy temu rozesłaliśmy do mieszkańców ankiety, w których zadawaliśmy różne pytania na temat życia gminy. Z zebranych odpowiedzi wynikało, że brakuje Państwu informacji na temat funkcjonowania urzędu.

Już w kwietniu wyjątkowa możliwość zbadania się w mammobusie dla kobiet w wieku 50 – 69 lat!

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku: 50 – 69 lat Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

stylowi_pl_inne_wielkanoc_19315551

Wesołych Świąt Wielkanocnych

  Drodzy Mieszkańcy Gminy Pałecznica  Życzymy wam Radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych słońcem i nadzieją budzącej się do życia wiosny. Pogody także w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego, a także zadowolenia w każdy nadchodzący dzień. Niech te święta pełne nadziei i wiary, radosnych i rodzinnych spotkań przy Wielkanocnym stole przyniosą wszystkim zadowolenie i wiarę w innych ludzi. Niech szczęście

Projekt pt. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin należących do Związku Międzygminnego Do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach”

Projekt jest współfinansowany w wysokości 85% ze środkówEuropejskiego Funduszu SpójnościProgram Operacyjny  Infrastruktura i ŚrodowiskoPriorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej Całkowita wartość projektu:  89.450,00 zł Dotacja: 76.032,00 zł (85%) Wkład własny Związku: 13.418,00 zł (15%) Opis założeń projektu: 1.opracowanie  planu gospodarki niskoemisyjnej dla wybranych

Harmonogram wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich w Gminie Pałecznica

image001

XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2015 roku odbędzie się XXI posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego temat brzmi: „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”. Celem tegorocznej edycji SDiM jest zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, nauka postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialności