Informacja dotycząca szczepienia

Wszystkim Nauczycielom, uczniom Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy, całej społeczności szkolnej, życzenia zdrowych, szczęśliwych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, pomyślności w Nowym Roku oraz sukcesów artystycznych i pedagogicznych składa

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia im. St. Moniuszki w Pałecznicy

Czesław Dołęga

Informacja

Boże Narodzenie – czas jedności i przebaczenia w trudnym czasie epidemii

Święta Bożego Narodzenia gromadzą i jednoczą rodzinę, umacniają zdrowe więzi. W tym roku z racji epidemii bez wielkich ,wielopokoleniowych spotkań w reżimie sanitarnym. W wąskim gronie rodziny. Świąteczne spotkania są wspaniałą okazją do pokonywania wszelkich złości, wzajemnego przebaczania i podjęcia starań dla lepszego budowania wspólnoty rodzinnej. Dobrze przeżyte święta stają się doświadczeniem i bogactwem całej rodziny. Tym szczególnym czasem za którym się tęskni, do którego się powraca i który chce się ponawiać. Umacnianiu więzi rodzinnych służy własne wypracowanie pewnych tradycji i korzystanie z bogatego skarbca zwyczajów świąt Bożego Narodzenia.

Zwyczaj stawiania w domu przystrojonej choinki trafił do Polski w XIX w. To wieczne zielone drzewko symbolizuje rajskie drzewo życia. Najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej jest dzielenie się opłatkiem. Jest to znak duchowej wdzięczności i miłości.

W ostatnich latach stół wigilijny wzbogacił się o nowy element – jest nim świeca Wigilijnego Działa Pomocy Dzieciom, która symbolizuje światło Chrystusa. Płomień wigilijnej świecy rozprasza ciemności smutku i jest światłem rodzącego się Chrystusa. Puste miejsce przy stole to piękna tradycja, która nawiązuje do pamięci nieobecnych członków rodziny, którzy odeszli do wieczności. Jest także wyrazem solidarności z wszystkimi ludźmi, spędzającymi święta samotnie. Siano i słoma przypominają ubóstwo Świętej Rodziny i fakt, że nowo narodzony Jezus został położony w żłobie.

Pieśni oparte na biblijnych opisach narodzin Jezusa, pokłony pasterzy i mędrców nazywamy kolędami. Są one swoistym wykładem teologii przyjścia na świat Syna Bożego.

A zatem niech święta Bożego Narodzenia zgromadzą i jednoczą polską rodzinę. W tym trudnym epidemicznym czasie podejmijmy wysiłek dzielenia się miłością i dobrem w obrębie sąsiedztwa ,najbliższej rodziny. Tak dużo zależy od nas, którzy tę atmosferę tworzymy, obdarzając się wzajemnym pokojem, pojednaniem i próbą codziennego sobie przebaczania. Warto zatem poczynić wysiłek mądrego przygotowania, by święta przeżywać, a nie przeżuwać. Niech Jezus narodzi się w naszych sercach. Matka Teresa z Kalkuty mówiła: ”Kiedy czynisz dobro jest Boże Narodzenie”.

Skalbmierz, 20 grudnia 2020 rok

Ks. Marian Fatyga

Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej o obsadzie tucznika 74,2 DJP, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 610 obręb 9 Pałecznica, gmina Pałecznica, powiat proszowicki, województwo małopolskie

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska dla mieszkańców oraz edukacja prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT PROSZOWICKI w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy również edukację prawną. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie e-informatorów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby osób mieszkającej na terenie Powiatu. Informator dotyczy tematyki praw człowieka, a w tym konkretnym przypadku:

Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych – https://www.sc.org.pl/app/files/2020/07/1.-e-informator-podstawowe-zasady-zawierania-umow-stowarzyszenie-sursum-corda.pdf

– Zadłuzenia mieszkaniowe – https://www.sc.org.pl/app/files/2020/07/2.-e-informator-zadluzenia-mieszkaniowe-stowarzyszenie-sursum-corda.pdf

Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie – wiele osób może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, od połowy maja także w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku niezatrudniania w ciągu ostatniego roku innego pracownika.

Ponadto, przekazujemy linki do trzech filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy, które także mogą zostać wykorzystane i opublikowane na Państwa serwisach.

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:
https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY:
https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIkSzczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu Proszowickiego-
https://bip.malopolska.pl/spproszowice,m,286818,nieodplatna-pomoc-prawna.html

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Ostrzeżenie

Zdjęcie i myśl tygodnia

„Nic tak nie zdobywa serca ,jak dziękowanie ”

św. Wincenty a Paulo

MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI ZŁOŻĄ PRZYSIĘGĘ WOJSKOWĄ

W niedzielę 13 grudnia w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowie kolejnych 30 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) im. gen. Leopolda OKULICKIEGO. Będzie to trzecia
w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy OT.

Uroczysta przysięga

W niedzielę 13 grudnia o godzinie 11.00 na terenie Jednostki Wojskowej
w Rząsce 30 żołnierzy 11 MBOT złoży uroczystą przysięgę wojskową. Nałożone obostrzenia epidemiczne sprawiają, że przysięga będzie zamknięta dla gości.
Aby to częściowo zrekompensować, wydarzenie będzie transmitowane „na żywo”
w Internecie.

– To trzeci taki przypadek, kiedy rodziny żołnierzy składających przysięgę nie będą mogły towarzyszyć swoim najbliższym. Dlatego też oprócz relacji internetowej zapewnimy profesjonalną obsługę fotograficzną. Dzięki temu będziemy mogli wręczyć żołnierzom pamiątkę najwyższej jakości – mówi Dowódca Brygady
płk Krzysztof GONCERZ.

Szkolenie

Od 28 listopada trwa intensywne 16-dniowe szkolenie podstawowe i 8-dniowe szkolenie wyrównawcze kolejnych ochotników z województwa małopolskiego. Popularna „szesnastka” to pierwsze zetknięcie ze służbą wojskową. W jej trakcie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresum.in. podstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego
i skutecznego posługiwania się bronią. Żołnierze szkoleni są z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, w tym polskich karabinków MSBS Grot (5,56 mm).

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

            Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę
w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

mjr Bartosz KUBAL

Oficer prasowy

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT:@terytorialsi „Zawsze gotowi, zawsze blisko”