Historia Kapituły Skalbmierskiej

Zaproszenie

Koncert pt. Stabat Mater

Dofinansowanie do szkoleń dla osób pracujących

Dofinansowanie do szkoleń dla osób pracujących!

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

 • Musisz  mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,
 • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),
 • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą  uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia,
 • Z dniem 12.09.2022 zniesiony został warunek posiadania maksymalnie średniego wykształcenia.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko te osoby, które dotąd nie były uczestnikami „Kierunku Kariera”. Nie ma możliwości skorzystania z usług projektu po raz drugi.

Kim jest osoba pracująca? Jeżeli:

 • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
 • jesteś rolnikiem (opłacasz składkę KRUS),

To jesteś osobą pracującą.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

 • W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, B+E (UWAGA!! W tym pakiecie środki się już wyczerpują).
 • W ramachprojektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne.

Co trzeba zrobić – krok po kroku

 1. Umówić się z doradcą zawodowym przez https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.
 2. Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju.
 3. Zamówić bony –na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony
 4. Podpisać umowę/umowy na zakup bonów oraz Zapłacić za bony oraz zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Gdzie można otrzymać dodatkowe informacje?  W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków,

tel. 12 428 78 70, faks 12 422 97 85, kancelaria@wup-krakow.pl, www.wup-krakow.pl

Można zgłaszać udział w konkursach o tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2023 oraz Ambasadora Bilansu kariery 2023

Szanowni Państwo!

Miło mi poinformować, iż od 1 lutego 2023 można zgłaszać udział w konkursach o tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2023 oraz Ambasadora Bilansu kariery 2023.  Zapraszamy do udziału w konkursach: gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz lokalnych liderów – sołtysów i członków Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski. Celem konkursów jest wyłonienie gmin i liderów, którzy w szczególny sposób włączają się w propagowanie uczenia się przez całe życie i doradztwa zawodowego dla osób pracujących. To między innymi w efekcie ich działań coraz więcej Małopolan korzysta z usług poradnictwa – od początku 2016 roku, tylko w projekcie „Kierunek Kariera” w spotkaniu z doradcą zawodowym w formie Bilansu Kariery wzięło udział blisko 50 tys. Małopolan.

Kto może ubiegać się o tytuł „Edukacyjna Gmina Małopolski 2023”?

Kandydatem do tytułu może być małopolska gmina wiejska lub miejsko-wiejska, która do 31 marca 2023 podpisała porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Grand Prix „Edukacyjna Gmina Małopolski 2023” zostanie przyznane gminie z największym odsetkiem Bilansów Kariery mieszkańców danej gminy, które odbyły się od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2023.

Nagrodzimy także „Ambasadora Bilansu Kariery” 2023

Tytuł Ambasadora Bilansu Kariery to wyróżnienie przyznawane sołtysom i członkom Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski za szczególny wkład w promocję poradnictwa. W tym roku – podobnie jak w przypadku gmin – tytuł otrzymają Ci liderzy, których mieszkańcy w największej liczbie skorzystali z Bilansu Kariery.

Przyznamy nagrody specjalne

W związku z wyjątkową edycją konkursów, podsumowującą ich realizację w projekcie „Kierunek Kariera”, Kapituła przyzna nie tylko nagrody główne. Wyróżniające się, w upowszechnianiu poradnictwa wśród osób po 50 roku życia, gminy i liderzy lokalni, a także Ci, którzy od 2016 roku byli szczególnie zaangażowani we współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, otrzymają nagrody specjalne.

Zgłoszenia gmin i lokalnych liderów będą przyjmowane już w lutym. Formularze należy przesłać na adres mdu@wup-krakow.pl. Tegorocznych laureatów poznamy w maju.

Konkursy są częścią projektu Kierunek Kariera – programu finansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje, w tym formularze zgłoszeniowe, są dostępne na stronie https://tiny.pl/wlzcf

W roku 2022 Tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski zdobyła Gmina Skrzyszów Gmina Skrzyszów – Edukacyjna Gmina Małopolski 2021 [PJM] – YouTube! A tytuł Ambasadora Bilansu Kariery otrzymały Panie Brygida Domagała Brygida Domagała – Ambasador Bilansu Kariery 2022 [AD] – YouTube oraz Anna Lubowiecka Anna Lubowiecka – Ambasador Bilansu Kariery 2022 [napisy, PJM] – YouTube

Kto zdobędzie tytuł Ambasadora Bilansu Kariery 2023; Która gmina wygra tegoroczny konkurs Edukacyjna Gmina Małopolski – nie wiem, ale zdecydowanie pierwszym krokiem do wygranej jest dokonanie zgłoszenia!!!

Nocna Droga Krzyżowa

Erygowanie Skalbmierskiej Kapityły Kolegiackiej

Droga Krzyżowa

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP – III edycja