31D751FE-8AD9-4934-A072-632DB558179C

Dnia 12 stycznia 2018 r. Urząd Gminy będzie nieczynny!

Szanowni Państwo,
w piątek, 12 stycznia 2018 r. Urząd Gminy Pałecznica będzie nieczynny.
Dzień ten został ustalony wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę (6 stycznia 2018 r.)
Serdecznie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.


 

4931a8a7ceecf68a598a37044cd7173edfd194

Odbiór odpadów komunalnych z miejscowości Czuszów

Szanowni Państwo,

firma odpowiedzialna za odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy informuje, że z powodu awarii śmieciarki samochodowej uniemożliwiony był również odbiór odpadów zmieszanych z miejscowości CZUSZÓW i NADZÓW.

Wobec powyższego odpady te zostaną odebrane w dniu 13 stycznia 2018 r. (sobota).

Prosimy o indywidualne zgłoszenia telefoniczne do Urzędu Gminy Pałecznica. Osoba do kontaktu Pani Edyta Gawlik tel. 41 384 80 37 w. 14

Za utrudnienia w imieniu firmy przepraszamy.

b9def02b6d20f4f0adb6e889f99af491_XL

INFORMACJA – zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

W imieniu firmy odbierającej odpady komunalne z terenu naszej gminy informujemy, że z powodu awarii śmieciarki samochodowej, odpady komunalne (zmieszane i segregowane) z miejscowości: GRUSZÓW, IBRAMOWICE, LELOWICE KOLONIA, PAŁECZNICA, PAMIĘCICE, SUDOŁEK, zostaną odebrane dnia 13 stycznia 2018 r. (sobota).
 
Za utrudnienia w imieniu firmy przepraszamy.
Bez tytułu

Nowy numer gazety samorządowej „Do Celu”

DO CELU – GRUDZIEŃ 2017

Życzenia Świąteczne

zyczenia 20172018

rures

RURES – Promocja zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej na obszarach wiejskich

RURES (Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions) ma na celu wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej (EE) regionów wiejskich, jako obszarów pretendujących od osiągnięcia autonomii energetycznej.

Wsparciem dla realizacji planów efektywności energetycznej będzie utworzenie Lokalnych Grup Wsparcia, działających jako regionalne sieci energetyczne, zrzeszające ważnych uczestników lokalnego rynku energii (władze samorządowe, agencje regionalne, dostawcy itd.). W ramach projektu zostaną rozeznane najlepsze praktyki alternatywnego finansowania działań z zakresu OZE/EE, a studia wykonalności pokażą możliwości wykorzystania tych praktyk w realizacji lokalnych planów. Ponadto projekt umożliwia wdrożenie pilotażowych, pokazowych inwestycji do przetestowania innowacyjnych technologii produkcji i wykorzystania energii. Wreszcie opracowanie narzędzia kalkulacyjnego dostępnego on-line pozwoli na szacowanie potencjalnych dochodów z wykorzystania OZE. Wszystko to w celu podkreślenia istoty rozwoju regionalnego zorientowanego na społeczności.

Termin realizacji: 01.07.2017 – 30.06.2020

Całkowity budżet projektu: 2 169 295 €

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe

Konsorcjum

 • Lider: Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (DE)
 • Miasto Leisnig (DE)
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PL)
 • Gmina Pałecznica (PL)
 • Agencja rozwoju Siengrija Sp. z o.o. (SI)
 • Gmina Puconci (SI)
 • Rozwój Regionalny i Ekonomiczny Zachodniego Pannon Sp. non-profit z o.o. (HU)
 • Region Zala (HU)
 • Agencja Energetyczna Medimurje Sp z.o.o. (HR)
 • Regionalna Agencja Rozwoju Medimurje REDEA (HR)
 • Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (CZ)

Strona internetowa projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RURES.html

Kontakt:

GMINA PAŁECZNICA

ul. św. Jakuba 11

32-109 Pałecznica

tel./fax: +48 41 384 80 37 /w.19

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe. Publikacja odzwierciedla opinię autora, a organy programowe nie ponoszą odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych

44C9AA7C-A23C-4F7C-BEA3-7B9173511402

Komunikat

Drodzy Mieszkańcy!
Odpady segregowane będą zbierane z opóźnieniem w miejscowościach: Bolów, Czuszów, Łaszów, Nadzów, Niezwojowice, Pieczonogi Solcza, Winiary 7.12 (czwartek) Gruszów, Ibramowice, Lelowice Kolonia, Pałecznica, Pamięcice, Sudołek 9.12 (sobota). Śmieci zmieszane będą zbierane bez zmian czyli 5 i 6.12 (wtorek i środa).

1-111362

Informacja Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach

Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach informuje, że na terenie miejscowości Pałecznica, odbywają się działania realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Proszowicach zmierzające do zapobiegania wybrykom chuligańskim, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zaśmiecania terenu. Szczególnym nadzorem objęto ulicę Strażacką w Pałecznicy, rejon przyległy do ulicy deptaka, plac zabaw oraz amfiteatr rejon sklepu przy Urzędzie Gminy.
W związku z powyższym, Policja apeluje o przestrzeganie porządku prawnego.

C157C9C4-D28D-4989-A42E-21C6B9CD923F

Awaria sieci wodociągowej!!!!

W dniu dzisiejszym tj. 14.11.2017 r., na obszarze całej gminy Pałecznica w związku z awarią na sieci wodociągowej, wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody, która może trwać do późnych godzin popołudniowych!!!