1-111362

Informacja Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach

Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach informuje, że na terenie miejscowości Pałecznica, odbywają się działania realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Proszowicach zmierzające do zapobiegania wybrykom chuligańskim, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zaśmiecania terenu. Szczególnym nadzorem objęto ulicę Strażacką w Pałecznicy, rejon przyległy do ulicy deptaka, plac zabaw oraz amfiteatr rejon sklepu przy Urzędzie Gminy.
W związku z powyższym, Policja apeluje o przestrzeganie porządku prawnego.

C157C9C4-D28D-4989-A42E-21C6B9CD923F

Awaria sieci wodociągowej!!!!

W dniu dzisiejszym tj. 14.11.2017 r., na obszarze całej gminy Pałecznica w związku z awarią na sieci wodociągowej, wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody, która może trwać do późnych godzin popołudniowych!!!

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

WI-XI 7840 1 89 2017 obwieszczenie decyzja

Święto Niepodległości

IMG_20171026_122746

Wyróżnienie dla Pana Łukasza Kwietnia – uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy za pracę „Wschód słońca” w II. Małopolskim Konkursie Artystycznym im. Marii Grucy pod patronatem Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie po raz drugi zorganizował konkurs plastyczny. Tegoroczna edycja nosiła tytuł; „Morskie opowieści”.

26 października 2017 roku w Pałacyku Sokół w Skawinie odbyło się ogłoszenie wyników II Małopolskiego Konkursu Artystycznego im. Marii Grucy. Honorowy patronat nad konkursem objął Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.
Wśród prac wyróżniony został Łukasz Kwiecień uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy za pracę „Wschód słońca”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

23031393_1528761983882278_1042968319236258537_n

1 listopada – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

„Dla tych którzy odeszli w nieznany świat, płomień na wietrze kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem i niebo jesienne u góry .
Dla nich harcerskie warty i chorągiewek gromada,
i dla nich ten dzień – pierwszy dzień listopada.”

„Dla tych, którzy odeszli” – Gellnerowa Danuta

 

5960A62B-B21C-44E4-A637-EFB9D41B2855

Informacja – Odnawialne źródła energii

Mieszkańcy Gminy Pałecznica, którzy do dnia dzisiejszego nie zgłosili się do siedziby urzędu gminy w celu podpisania umowy związanej z udziałem w projekcie dot. Odnawialnych Źródeł Energii, proszeni są o pilny kontakt do dnia jutrzejszego tj. piątek, godz. 7:30 – 15:30 pokój nr 8.

Ostrzeżenie meteorologiczne

ost

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Pałecznica z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 rok”
Pałecznica, dnia 16 października 2017 r.
INFORMACJA
WÓJTA GMINY PAŁECZNICA
z dnia 16 października 2017 r.
o przeprowadzeniu konsultacji
Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Pałecznica zaprasza zainteresowane
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu
Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok”
Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 16.10.2017 r. do 27.10.2017 r. (w dni robocze) poprzez
zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pałecznicy a
także poprzez zgłaszanie uwag Inspektorowi ds. informacji publicznej i promocji gminy. Uwagi, opinie i
wnioski dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”  należy składać pisemnie na
„formularzu do konsultacji” w sekretariacie Urzędu Gminy w Pałecznicy, 32-109 Pałecznica ul. św. Jakuba 11,w
godzinach pracy urzędu Gminy Pałecznica który będzie udostępniony do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Pałecznica oraz na stronie internetowej .
Projekt „Programu współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” oraz „formularz do konsultacji”
można pobrać w pok. nr 7 Urzędu Gminy Pałecznica oraz na stronie urzędu.

Wójt Gminy Pałecznica
Marcin Gaweł

Formularz konsultacji OPP 2017

Uchwała o organizacje pozorządowe na 2018

Konsultacje projektu

 

Wójt Gminy Pałecznica – Marcin Gaweł serdecznie zaprasza rodziców lub opiekunów dzieci na bezpłatne warsztaty „Prawidłowe żywienie dzieci w wieku 0-3 lat”

plakat warsztaty zywienioweZaproszenie na warsztaty dla rodzicó dzieci w wieku 0-3 lat-1