Category Archives: Aktualności

348DF7D3-83CF-42B0-9DCA-75759AC591D4

Fundusze na remont boiska w Czuszowie

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Marcin Gaweł, uczestniczył w inauguracji projektu „Małopolskie boiska” i odebrał z rąk Przedstawicieli Zarządu Województwa Małopolskiego Promesę pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. „Remont – wymiana nawierzchni urazogennej przyszkolnego boiska sportowego na nawierzchnię poliuretanową wraz z montażem piłkochwytów oraz niezbędnego wyposażenia na działce ewid. 247/2 w Czuszowie gm. Pałecznica”.

 

F071334D-4CED-4747-8D3A-731589D99023

Potańcówka w rytmach Sławomira już dziś w Niezwojowicach

E610C1E8-AEC9-4FD5-9E55-AB1A9B030466

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy jest w trakcie opracowywania w/w Programu na lata 2018-2022.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 06 kwietnia 2018 roku do dnia 20 kwietnia 2018r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Pałecznica mogą wziąć udział                    w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców z terenu Gminy Pałecznica.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Pałecznica dostępna jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy oraz można ją wypełnić za pomocą kliknięcia w poniższy link:

 

https://goo.gl/forms/jg3jbmwt6cYRBlv33

 

Instrukcja do ankiety:

Proszę skopiować poniższy link i wkleić go bezpośrednio w okno przeglądarki. Proszę nacisnąć enter. Powinna pojawić się ankieta. Proszę wypełnić ankietę, a na końcu kliknąć Prześlij. Ankieta powinna zapisać się w bazie.

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

na str 2

na str wscieklizna

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy

https://bip.malopolska.pl/ugpalecznica,a,1436047,ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-muzycznej-i-stopnia-w-palecznicy.html

Życzenia Wielkanocne

na www

IMG_0835

Niedziela Palmowa w gminie Pałecznica

Zapraszamy do relacji zdjęciowej z tegorocznych obchodów Niedzieli Palmowej w gminie Pałecznica, podczas których odbył się Konkurs Wójta Gminy Pałecznica – Marcina Gawła na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Decyzję o wygranej podjęły Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w Konkursie. Głosować można było na jedną z prezentowanych palm – z wyjątkiem tej, własnego autorstwa. Tym samym Koła biorące udział w konkursie wyłoniły jego zwycięzcę, który otrzymał nagrodę główną – aparat cyfrowy Nikon. Zwycięzcą Konkursu zostało Koło Gospodyń Wiejskich z Pieczonóg!
Link do galerii zdjęć:

plakat_0001

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPaod tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Podgórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędnego do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (odcinek Pałecznica – Sławków)”

obwieszczenie

Tylko do 14 marca można składać oświadczenia potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 r.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Proszowicach przypomina o udogodnienia dla rolników, którzy  zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich mogą złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r.

Termin składania oświadczeń kończy się 14 marca 2018 r.

OŚWIADCZENIA MOŻNA PRZESŁAĆ POCZTĄ DO DNIA 14 MARCA 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Wzór Oświadczenia:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2018/Kampania_2018/zalaczniki/oswiadczenie_o_braku_zmian_2018.pdf

komunikat_oświadczenie-1