Category Archives: Aktualności

„Zielona Szkoła w Gminie Pałecznica”

Microsoft Word - Pszczoły artykuł.docx_6

rgxfc

PILNE PRZYPOMNIENIE DLA MIESZKAŃCÓW

Przypominamy o wypełnieniu przez wszystkich mieszkańców Gminy Pałecznica obowiązkowej ankiety dotyczącej  INWENTARYZACJI ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA !

Osoby, które do dnia dzisiejszego nie złożyły ankiety dotyczącej INWENTARYZACJI ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA proszone są o jej niezwłoczne wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy Pałecznica do pokoju EKODORADCY (1 piętro).

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA ankieta gotowa

 

28828834_1671280316297110_4618001761170047594_o

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

WB-I.6331.3.45.2018_ostrzeżenie nr 43-1

Taryfy

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RET.070.25.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. została zatwierdzona taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Pałecznica na okres 3 lat.

Ceny jak w załączniku obowiązują w okresie od dnia 17 maja 2018 r. do dnia  16 maja 2021 r.

Załącznik

Bez tytułu

Wykaz powołanych urzędników wybroczych

BiP UG Pałecznica

Projekt „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Krakowski Obszar Metropolitalny”

Microsoft Word - info na starą stronę_KOM.docx_5

Cztery wymiary z historia pod Racławicami

90482F3A-63CF-45AB-B5B1-614DB83E6ECB