Category Archives: Felietony Ks. M. Fatygi

„Tylko miłość wie,jak to robić,aby dając innym ,samemu się bogacić” Clemens Brentano

Bez tytułu

Walka duchowa człowieka

Wojny to rzeczywistość, która dotyka ludzkość od zarania dziejów. Cywilizacje stosowały różne formy obrony przed wrogiem.

Trudno powiedzieć od kiedy, ale zapewne od wielu lat w Polsce niesłabnącym, a może nawet wzrastającym powodzeniem cieszą się rozmaite szkoły walki wschodniej. Akido, Karate- nauka ta obejmuje nie tylko nabycie fizycznej i psychicznej zręczności, ale wprowadza uczniów w pewną filozofię i sposób życia. Wymaga dyscypliny, podporządkowania mistrzowi. Co pociąga do takich szkół ludzi? Niewątpliwie pragnienie harmonijnego duchowo-fizycznego rozwoju. Większość w tych szkołach to katolicy, a przecież my także mamy szkołę walki duchowej. Regulaminem w niej jest Ewangelia. Celem szkoły jest pomoc każdemu kto chce przeżyć swoiste przeobrażenie- ze słabeusza przemienić się w mocarza ducha. Osiągnięciu celu służy umiłowanie prawdy, opanowanie sztuki wyrzeczenia, nabycie umiejętności dokonywania mądrych wyborów. Nauczycielem wprowadzającym w opanowanie tych umiejętności jest Jezus.

Jedną z intrygujących zasad w działaniu Boga i Kościoła jest zasada; „Jeśli chcesz”. Spotykamy się z nią dość często na kartach Ewangelii. Zasada ta mówi o niezłomnym poszanowaniu wolności człowieka przez Boga. Każdy z nas może więc w wolny sposób zapisać się i wybrać jako nauczyciela Jezusa. Jeśli zdecydujemy się być w szkole wzrostu duchowego prowadzonej przez Jezusa musimy się zgodzić na zasady obowiązujące w Ewangelii. Warto podjąć decyzje i zapisać się do tej szkoły.

Przeżywamy czas Wielkiego Postu. Jest jeszcze szansa na nawrócenie , nie spóźnij się. W wielu parafiach odbywają się rekolekcje. Mówisz ze przeżytek: A może okazja, by na nowo poznać, co proponuje Chrystus. Warto zapisać się do szkoły Jezusa, a poznasz prawdę którą głosił św. Jan Paweł II: „Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Skalbmierz, 25 lutego 2018 rok

Ks. Marian Fatyga

Czas wielkopostny

W Środę Popielcową – 14 lutego, otrzymaliśmy popiół na głowę ze słowami: Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię. Rozpoczęliśmy Wielki Post. W dzisiejszym felietonie trochę refleksji o czasie. Aby w małżeństwie rosła miłość, małżonkowie muszą poświęcać sobie nawzajem część swojego czasu. Aby relacje z dziećmi były jak najlepsze, także potrzebny jest czas. Jednak nie chodzi tutaj o byle jaki czas, czy też czas, w którym załatwia się jakieś sprawy. W miłości najcenniejszy jest ten rodzaj czasu, który określa się jako bezinteresowny. Kiedy jedna i druga strona decyduje się go stracić dla siebie, pozornie nic w zamian nie zyskując. Mówi się czas to pieniądz. W tym powiedzeniu chodzi o to, że czas jest czymś cennym, że każdy posiada majątek w formie czasu, którym trzeba dobrze gospodarować. Można ten majątek roztrwonić, można być skąpcem czasu, nie można jednak, że czas został nam podarowany przez Boga, który wciąż czeka na nas.

Okres Wielkiego Postu jest okazja do zatrzymania i zastanowienia czy w tym dobrym kierunku idziemy. Może się bowiem okazać, że zabłądziliśmy albo, że wykonaliśmy kawał solidnej roboty nikomu niepotrzebnej. To zatrzymanie wielkopostne jest okazją do odnalezienia drogi i nabrania sił do dalszej podróży życia – wszystko ma swój czas, jest czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów – powiada autor biblijny. Wielki Post jest okazją, aby przypomnieć sobie, że to jednak nikt inny, tylko pan Bóg jest szczodrym dawca czasu. Warto przeznaczyć kilka minut dziennie na regularne, zaplanowane spokojne i bezinteresowne spotkanie z Bogiem i z człowiekiem.

Takiej dobrej decyzji na czas dla Boga, w tym wielkopostnym okresie, życzy autor felietonu.

Skalbmierz, 18 lutego 2018 rok

Ks. Marian Fatyga

Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzimy w Kościele katolickim Światowy Dzień Chorego. W naszym świecie liczą się przede wszystkim jednostki najsilniejsze, które sobie radzą w życiu bez niczyjej pomocy – często ludzi chorych i niepełnosprawnych odrzuca się lub eliminuje z życia.

Nasza chrześcijańska wrażliwość w szczególny sposób winna być ukierunkowana na osoby chore, niepełnosprawne. Nikogo nie można traktować jak jakiejś zbędnej rzeczy, z którą jest tylko kłopot, a już szczególnie tych, którzy są chorzy i potrzebują pomocy. Św. Jan Paweł II tak wołał podczas Światowego Dnia Chorego 11 lutego 1994 roku: „Na wzór dobrego Samarytanina pomagacie i służycie chorym i cierpiącym, szanując w nich godność osoby, a oczami wiary dostrzegając w nich obecność Jezusa cierpiącego. Strzeżcie się obojętności, która może wynikać z przyzwyczajenia. Odnawiajcie codziennie postanowienie bycia braćmi i siostrami wszystkich bez żadnej różnicy. Swoją niezastąpioną praca zawodową, wykonywaną w ramach dobrze zorganizowanych struktur wkładajcie serce, które jedynie jest zdolne nadać im ludzkie oblicze”. Każdy z nas zatem winien traktować każdą osobę z godnością. Postawmy sobie pytanie czy potrafię dostrzec godność osoby niepełnosprawnej, upośledzonej. Przykazanie miłości oznacza szacunek dla drugiej osoby.

Dziś kiedy Służba Zdrowia przeżywa wielki kryzys finansowy i moralny, a brak należytego finansowania tłumaczony jest kryzysem gospodarczym, i limitami budżetowymi. Jakie by te argumenty nie były, żaden z nich nie jest ważniejszy od argumentu dostrzegania w drugim osoby ludzkiej. Światowy Dzień Chorego szczególnie ma zwrócić uwagę na dostrzeganie człowieczeństwa w człowieku. Bo najważniejsza wartością jest wartość życia ludzkiego i wartość każdej osoby jako takiej, nie ważne czy jest w pełni zdrowa czy też nie. Potrzeba wzajemnego szacunku realizuje się najpiękniej w przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

Skalbmierz, 11 lutego 2018 rok

Ks. Marian Fatyga

Spotkania, które zmieniają człowieka

Tak wielu wspaniałych ludzi spotykam codziennie. W każdym takim spotkaniu, nawet tym przelotnym, tkwi coś, czego nie można wyrazić słowami. Czasami są to nieznajomi, którzy przyszli z pomocą, albo znajomi, którzy zaskoczyli mnie milą niespodzianką. Kiedy w wolne wieczory rozmyślam o tych spotkaniach, moje serce napełnia się wdzięcznością i radością.

Czy nasz świat potrzebuje dziś czegoś więcej niż, ludzi, którzy potrafią raczej dawać, niż brać? Jest takie powiedzenie: „więcej jest radości w dawaniu niżeli w braniu”. Istnieją jeszcze szlachetni i uczynni ludzie, którym nie zależy na rozgłosie. Moim znajomym odesłano dokumenty, które zgubili, ktoś inny zaniósł plecak pozostawiony w autobusie do biura rzeczy znalezionych, a nowe zakupione przeze mnie spodnie, które zostawiłem w sklepie, czekały na mnie przy kasie. Jakże wdzięczny jestem ludziom za ich uczciwość.

Nie ma na świecie człowieka, który byłby tak mały ,by nie mógł okazywać dobroci, ani tak wielki ,by jej nigdy nie potrzebował .Dobry człowiek nie jest fantastą ani marzycielem ,nie udaje ,że na świecie nie ma zła. Dobry człowiek kieruje się w życiu dobrą wolą ,okazuje współczucie nieszczęśliwym i nie złorzeczy swym wrogom .Zdolność pomagania ludziom jest ważniejsza od wybitnego intelektu .Dobroczynność to najlepsze lekarstwo na apatię i zniechęcenie.

Słowo i czyn stanowią nierozerwalną jedność wiarygodności człowieka. Jak ważne może być właściwe słowo we właściwym momencie. Wypowiedziane w odpowiedniej sytuacji bywa Gwiazdą Opatrzności. Często nawet po paru latach pamiętamy dokładnie zdanie lub rozmowę, która pomogła nam zrobić kolejny ważny krok.

Skalbmierz, 4 lutego 2018 rok

Ks. Marian Fatyga

Święto Matki Bożej Gromnicznej

Święto Ofiarowania Pańskiego, które jest obchodzone 2 lutego, to wspomnienie dnia, kiedy Maryja wypełnia nałożony na nią żydowski obowiązek przyniesienia pierworodnego do świątyni. Był to znak, że dziecko jest własnością Boga.

W dniu dzisiejszym Kościół święci gromnice. Jest ona znakiem światła, które Chrystus przyniósł na ziemię. Nasza gromnica została zapalona podczas chrztu. Od tej chwili chrześcijanin ma iść przez życie prowadzony tym światłem. W tradycji ludowej gromnica bronić miała ludzi i ich domostwa przed groźnymi żywiołami, a przede wszystkim przed burzą, uderzeniem pioruna i ogniem. Uważano, że posiada moc odwracania gromów
i błyskawic i stąd jej nazwa ludowa – gromnica. W wielu domach po dziś dzień, po powrocie z kościoła, płomieniem poświęconej gromnicy kopcono znak krzyża na belkach stropowych.

Polscy malarze często przedstawiali Matkę Bożą Gromniczną w zimowym, rodzimym pejzażu, jak zgodnie z legendą idzie nocą przez ośnieżone pola i miedze, pilnuje ozimin,
aby nie wymarzły w lutowych mrozach i zawiejach.

Dzisiejsze święto wiąże się z dwoma znakami w liturgii: światłem i ciemnością. To też dziś kilka myśli o Świetle i Ciemności. Boimy się ciemności. Kojarzy nam się ze złem. Podczas nocy wiele dzieje się zła, pod osłoną nocy dokonuje się przemoc kradzież, gwałt. Ciemność symbolizuje grzech.

Święto Ofiarowania Pańskiego popularnie zwane Matki Bożej Gromnicznej kojarzy nam się z tryumfem światła nad ciemnością. Światło w liturgii to symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Zapalona świeca, symbolizująca Chrystusa towarzyszy chrześcijaninowi od chrztu aż do śmierci. Z kolei podczas nabożeństwa baczno obserwowano palące się świecie – gdy obficie kapał z nich wosk zima miała być jeszcze zimna długa i dokuczliwa. Skwiercząca gromnica wróżyła letnie burze i deszcze.

Gdy przed wieloma laty o tej porze przychodziły surowe zimy, szalały zamiecie, gdy wsie były skute lodem i zasypane śniegiem, lud polski wyobrażał sobie, że nad bezpieczeństwem wsi czuwa Matka Boża Gromniczna. Maryja chodzi z zapaloną gromnicą, odstraszając stada wilków. Dzisiaj, niestety, już nie ma tego świata. Może za nim tęsknimy, bo przypomina lata dziecięce.

Światło gromnicy trzymanej w ręku przypomina początek naszego życia, naszego chrztu, gdy płonęła świeca i zapowiadała kres i śmierć. Niech na każdy dzień Chrystus będzie nam światłem. Niech nim będzie wtedy, gdy wszystkie światła ziemskie zgasną.

Skalbmierz, 2 lutego 2018 rok

Ks. Marian Fatyga

„Wierny  przyjaciel potężną obroną , kto go znalazł , skarb znalazł” Syrach 6,14

SAM_7194

Bądź jak anioł

Dla jednych są wytworem ludzkiej wyobraźni. Dla drugich uosobieniem dobra, projekcją marzeń o lepszym świecie. Są jednak i tacy, którzy doświadczyli w swoim życiu ich niebiańskiego wsparcia. Mowa oczywiście o aniołach.

Anioł z języka greckiego: „wysłaniec, emisariusz”, istota duchowa, osobowa, pośrednicząca między Bogiem a ludźmi. 29 września w liturgii Kościoła wspominamy Michała, Rafała i Gabriela – archaniołów przewodzących skrzydlatym zastępom. Bóg poprzez ich nadprzyrodzoną posługę, wspiera nas w walce z osobistym i otaczającym nas grzechem, pomaga odnaleźć właściwy kierunek codziennych wyborów.  Archanioł Michał wskazuje na ostateczny cel człowieka. Wierzymy, iż Michał przeprowadzi nas bezpiecznie przez pełen zakrętów i przepaści szlak doczesności.

Z kolei Rafał przynosi nam Boże uzdrowienie z licznych chorób fizycznych i duchowych. W szczególności pomaga wyzbyć się zaślepienia , będącego głównym powodem odejścia człowieka od Boga. Wskazuje nam, że winniśmy nawzajem się wspierać, a wiara najpiękniej realizuje się w wymiarze wspólnotowym.

Tam gdzie możliwości człowieka zawodzą, pojawia się moc samego Boga. Jej reprezentantem jest archanioł Gabriel. Wkracza w historię zbawienia, by zakomunikować o planach Stwórcy względem Jego dzieci.  To on zapowiedział radość rodzicielstwa bezdzietnym Elżbiecie i Zachariaszowi. To Jego słowa stały się zapowiedzią macierzyństwa Maryi.

Aniołowie są najczęściej związani z życiem ziemskim Chrystusa, z jego wcieleniem, narodzeniem, kuszeniem na pustyni. Wierzymy, że każdy z nas ma swojego anioła stróża, który trzyma nas jakby „za szelki”, a liturgiczne wspomnienie przypada 2 października.

A modlitwa „Anioł Pański” spopularyzowana przez Jana Pawła II, w tradycji katolickiej odmawiana rano, w południe i wieczorem przypomina Zwiastowanie w którym anioł Gabriel zapowiedział Maryi, że będzie matką Jezusa.

Przyzywajmy ich wstawiennictwa budząc się rano i kładąc się spać.

 

Skalbmierz, 24 września 2017 rok.

Ks. Marian Fatyga

17 września – Dzień Sybiraka

 W skutek sowieckiej napaści na Polskę 17 września 1939 roku wielu polskich patriotów zostało wziętych do niewoli. Dla wielu Sybir okazał się być ostatnim i zarazem najbardziej dramatycznym etapem walki o wolną ojczyznę. W czasie pokoju i zabiegania o dobrobyt nie zapominajmy o wartościach patriotycznych i ofierze polskich zesłańców. Sybir to dla Polaków miejsce przeklęte. Tu przecież trafiały kolejne pokolenia najbardziej patriotycznej młodzieży przez cały okres zaborów. Zesłańcy z każdym dniem coraz bardziej oswajali się z myślą, że nie będzie im dane powrócić do domu i zobaczyć swoich bliskich. Masowo umierały dzieci i osoby starsze. Ci co do końca nie tracili nadziei i narodowej dumy zasługują na nasz najwyższy szacunek.

 Relacje polsko-rosyjskie są niezwykle trudne ze względu na naszą zawikłaną historię. Dobrze wiemy, jak trudne były i nadal są konsekwencje tego sąsiedztwa, ile żalów do wykrzyczenia.

 17 września 1939 rok wpisał się w naszej narodowej świadomości jako dzień niegodziwej napaści na Polaków, zaangażowanych w tym czasie w obronę zachodnich granic swojej ojczyzny. To wydarzenie często określa się jako „wbicie noża w plecy”.  Serca żołnierzy wypełniły się żalem, gniewem, bezsilnością i wreszcie nienawiścią.

 Andrzej Wajda w filmie „Katyń” spróbował pokazać co działo się z Polakami w sowieckich obozach męczeństwa. Ów film to wydarzenie społeczne. Teraz, kiedy mogli go zobaczyć bardzo licznie Rosjanie, to ważny krok w kształtowaniu świadomości historycznej Rosjan i Polaków.

Po tragedii smoleńskiej wciąż toczy się  ożywiona  dyskusja na temat relacji polsko-rosyjskich. Polacy i Rosjanie muszą dziś dać sobie odpowiedź na zasadnicze pytanie, czy stać nas na wzajemne wybaczenie, choć tak naprawdę coraz mniej spośród żyjących brało udział w tragicznych wydarzeniach II wojny światowej.  Co dziś może zrobić każdy Polak, by nadać historii twórczy bieg. Przed tym problemem stają nie tylko politycy  i dyplomaci, ale jest to zadanie dla każdego z nas. Na międzyludzkiej płaszczyźnie możemy zbudować przyjaźń, która nie będzie sumą różnego rodzaju kompromisów, ale zrodzi się ze szczerej potrzeby serca.

Nieszczęścia minionego XX wieku, byłyby zapewne jeszcze większe, gdyby nie to, że jednak całkiem niemało ludzi podejmowało pokutę i szło przez życie drogą nawrócenia.

 Wreszcie w tych pokojowych dążeniach  nie możemy zapomnieć o wymiarze religijnym. Współczesny ruch ekumeniczny z pewnością byłby dużo bardziej umocniony duchowym zbliżeniem ludzi Wschodu i Zachodu.

Żeby kochać, nie trzeba wyzbywać się pamięci. To właśnie pamięć warunkuje prawdziwe przebaczenie.  Wszyscy szukajmy odpowiedzi, jak dziś w tym skomplikowanym świecie  budować dialog między Polakami i Rosjanami ?.

Skalbmierz, 17 września 2017 rok

Ks. Marian Fatyga

 

78. rocznica wybuchu II wojny światowej

 Można powiedzieć, że każdy miesiąc naszego kalendarza ma swoją charakterystykę. Jaką twarz ma wrzesień?  Wrzesień ma twarz ucznia, który po wakacjach wraca do szkoły. Nic go wtedy nie nudzi. Cieszy się, że świat jest taki piękny i całkiem nowy. Wydaje mu się, że jest nowa tablica, nowa kreda, a korytarze stały się takie długie.  Dawny świat zobaczył na nowo.

Wrześniowe chmury i niebo, nigdy nie były tak mroczne jak w 1939 roku. Dziś naszym obowiązkiem jest nie tylko pamięć, ale troska, by człowiek już nigdy nie stał się źródłem tak wielkiego zła. Początek września to 78. rocznica rozpoczęcia II wojny światowej. Obchodzona przez Polaków jest wymownym apelem o autentyczne pojednanie, gdyż bez niego próżne są wysiłki militarne i procesy budujące jedność.  Pewna świadomość oparta na historii i zorientowana na przyszłość pozwoli zrealizować te najpiękniejsze marzenia.

Od II wojny światowej upłynęło już wiele lat, ubywa też świadków i uczestników tamtych wydarzeń. Ponieważ zasługują oni na godne uhonorowanie, nie możemy pozwolić, by ich ofiarność została zredukowana do krótkiej wzmianki na łamach branżowej literatury, po którą sięgają jedynie historycy.  Dnia 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, obchodzimy też Dzień Weterana i pragniemy oddać cześć wszystkim obrońcom Ojczyzny.

W dniu dzisiejszym myślimy o wojennych weteranach. Na ich oczach i z ich udziałem rozgrywały się niezwykle dramatycznie wydarzenia, których wspomnienie towarzyszyło im do końca życia. Trzeba z powaga obchodzić kolejną rocznicę wojny ze względu na kierunek budowania współczesnego pokoju oraz narodowej tożsamości. Naszym zadaniem, obecnego pokolenia jest wyciąganie konstruktywnych i dalekosiężnych wniosków, aby skutecznie zapobiegać agresji nie tylko w społecznym, ale w osobistym wymiarze.

Mamy szczęście żyć w kraju, którego mieszkańcy tak często dawali wyraz przywiązania do najpiękniejszych wartości. Pomimo tylu przeciwności i niebezpieczeństw pozostali wierni narodowi, z którego wyrośli. W obliczu takich świadectw nie trzeba unikać wielkich słów, choć i one nie są w stanie opisać stanu ducha, który kształtował się pod wpływem ogromu cierpień i marzeń o suwerennej Polsce. Stawiam pytanie: czy potrafimy godnie przeżywać daną nam wolność oraz wyciągać wnioski z bohaterstwa innych. Kontynuujmy dzieło budowania naszego wspólnego dobra.

Cieszymy się, że przyszło nam żyć w czasach budowania międzynarodowych sojuszy. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nawet najbardziej precyzyjne zapisy umów nie zagwarantują nam trwałego pokoju. To ludzkie serce jest jego źródłem i fundamentem. Zatem musimy wymagać przede wszystkim od samych siebie.  Niemal każdego dnia przychodzi nam toczyć wewnętrzną wojnę z pokusami. Duchowe lenistwo skutkuje stopniowym traceniem wrażliwości naprawdę. Starajmy się zło dobrem zwyciężać.

Skalbmierz, 3 września 2017 rok

Ks. Marian Fatyga