2015

Objaśnienie do zmian WPF z dnia. 12.05.2015

Opinia RIO dot. sfinans. deficytu i kwoty długu na 2015

Rb – N za I spr 2015

Rb – NDS za I kw 2015

Rb – Z za I kw 2015

Rb-28S 2015

Rb-27S 2015

Rb-NDS 2015

Rb-28S 2015 IIIkw.

Rb-27S 2015 IIIkw.

Rb-NDS 2015 IIIkw.

uchwala budzetowa na 2015

uchwala nr 23-upwaznienie do zaciagniecia kredytu

Uchwala RG zm budżet nr 27

Uchwala zm budżet. nr 19

Uchwała WPF nr 28 z dn. 12.05.2015

WPF na 2015-2030r.

WPF zał. nr 1 z dn. 12.05.2015

WPF zał. nr 2 z dn. 12.05.2015

Uchwała RIO -dotyczy zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

Uchwała RIO-dotyczy opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015r

Zaświadczenie

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAŁECZNICA ZA I PÓŁROCZE 2015 R. (LINK DO STR.) http://bip.malopolska.pl/ugpalecznica,a,1109188,zarzadzenie-w-sprawie-informacji-o-przebiegu-wykonania-budzetu-gminy-palecznica-za-i-polrocze-2015-r.html

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAŁECZNICA (LINK DO STR.)  http://bip.malopolska.pl/ugpalecznica,a,1205558,zarzadzenie-w-sprawie-przedlozenia-rocznego-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-palecznica-planu-.html