Informacja

0CAC71F4-9ED7-4B06-A8DE-38546144A695-6045-000003AB035DD380

Z powodu problemów technicznych odpady segregowane z miejscowości Gruszów, Ibramowice, Lelowice Kolonia, Pałecznica, Pamięcice i Sudołek, które nie zostaną zebrane w dniu 8 sierpnia zostaną zebrane w sobotę 12 sierpnia 2017 r.