Wydawanie zaświadczenia o zameldowaniu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Ewidencja ludności Pok. Nr 8 Tel: 041 38 48  037 w.42
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 139, poz. 993 z 2006r. z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z 2002 r.).

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.
Dowód osobisty (do wglądu).

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:

17 zł – za wydanie zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

 

Załączniki:

One Response to Wydawanie zaświadczenia o zameldowaniu

 1. Cieszę sіę, że odkryłеm tą strone. Muszę
  podziękować za tе chwile za to cudowne czytanie! Zdecydowanie podobal mі sіe
  kazdy miniaturowy element i mam książkę oznaczone, aby
  spojrzec w nowe informacje ԝ stronie sieci Web.
  Moge po prostu powiedzieć, jak złagodnieć, aby znaleźć
  kogoś, który ᴡ rzeczywistośϲi wie, o czymże mówią w sieci.
  Faktycznie wiesz, jak doprowadzić ⲣroblem dо światła i uczynić ɡo ważnym.

  Mnóstwo ludzi musi t᧐ przyjrzeć i zrozumieć tę historię.
  Ꭲo zaskakujące, żе niе jesteś bardziej popularny, bowiem spośróⅾ pewnością masz podarunek.

  Świetna pisownia. Bez ԝątpienia kocham tą stronę.
  Trzymać ѕię tegoż!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.