Wniosek o zastosowanie ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
I piętro pokój nr 3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 136, poz. 969 z 2006r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami) – art. 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 13d.

Wymagane dokumenty

 • Akt notarialny.
 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa.
 • Wniosek o zastosowanie ulgi.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc.

Tryb odwoławczy

Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Pałecznica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Brak.

3 Responses to Wniosek o zastosowanie ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego

 1. Always do not forget that the need for diamond
  reduces around ten percent as a result of lower clarity.
  There’s little else on the globe that could genberate a girl happier than the usual
  shiny diamond. And a good thing of such rings is that it
  suits at least 18 of any age and brings elegance and charm thus to their entire personality.

 2. wedding motif pisze:

  Superb, what a web site iit is! This blog presents helpful
  data to us, keep it up.

 3. Por favor enviar curriculum y sueldo pretendido.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.