GOPS

mgr Iwona Perkowska
p.o. Kierownik GOPS
(41) 38 48 234
perkowska.i@palecznica.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W dniu 1 października 2008 roku  weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192 poz. 1378).

Świadczenie Alimentacyjne przysługuje na podstawie ustawy „pomoc osobom uprawnionym do alimentów”

Świadczenie przysługuje:

 • na dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.
 • na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.
 • na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się   ono szkole lub szkole wyższej.
 • na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Przyznanie prawa do świadczenia uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego określonego jako miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający 725 zł.(art. 9 ust. 2)

Fundusz alimentacyjny nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona: (art. 10 ust. 2)

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo jest w rodzinie zastępczej
 • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
 • zawarła związek małżeński

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej jednak niż 500zł. (art. 10 ust. 1)

Wniosek z funduszu alimentacyjnego składa się:

bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie albo w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie ośrodek realizuje świadczenia z FA.

Do wniosku należy dołączyć (art. 15 ust. 4)

 1. zaświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny z roku poprzedzającego okres świadczeniowy (obecnie jest to rok 2007);
 2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 3. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
 4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 5. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 7. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 8. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 9. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

a) brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

b) brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

Prawo do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres świadczeniowy   tj. od 1 października do 30 września następnego roku.

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się: (art. 21ust. 1 pkt. 1,2,3)

 • gdy uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień mający wpływ na prawo do  świadczeń
 • odmówi udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli inf. Nieprawdziwych
 • nie podejmie świadczeń przez trzy kolejne miesiące

W przypadku gdy osoba uprawniona albo przedstawiciel osoby uprawnionej udzieli informacji o których mowa wyżej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca , w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania (art. 21ust. 2).

Świadczenia rodzinne

System świadczeń rodzinnych funkcjonuje na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz.992 z póż. zm.)

Świadczeniami rodzinnymi są:
• zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

DODATKI

 • z tytułu urodzenia dziecka
 • korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowania dziecka
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
 • wielodzietności
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe

Zasiłek Rodzinny

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Świadczenia opiekuńcze

Świadczeniami opiekuńczymi są:

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Fundusz alimentacyjny

 

9 Responses to GOPS

 1. paypal update pisze:

  You can connect your Pay – Pal account to your bank
  account or credit. Paypal money adder 2014 paypal update paypal debit card application After you’ve got decided what
  you want your site to offer, begin building your site online.

 2. Democrats are holding up the living wills just as one example from the strength and success
  of Dodd-Frank at a time when Republicans are vowing to
  undo parts with the law once President-elect Donald J.

  Wells fargo online login wells fargo login wells fargo sign in to view account The correct version of this part
  of content may be read at -. Bove is vp of equity research at Rafferty Capital Markets.
  Wells fargo dealer services sign in [url=”https://loginto.us.com/”]wells fargo
  online login[/url] wells fargo bank login That has led many North Dakota producers to handle crude oil by train, including to California refineries — a highly dangerous method since Bakken oil tends to
  cause lethal explosions that poison and kill, such because the 2013
  Lac-Megantic, Quebec rail disaster that incinerated 47 people and sent another 1,000 towards the
  hospital from contact with toxic fumes.

 3. Employee Loan has structured its products so which they shouldn’t be affected
  with the new rules, which would connect with
  loans with interest rates of 36% or older or that
  should be repaid in below two months. Even using your credit
  card will likely be cheaper than a cash advance.
  Debbie Rodella of Española, chairwoman in the House Business and Industry Committee, listens with a lobbyist speak for House Bill 347 in the committee’s meeting Friday.

  payday loans online Coventry building society had the lowest uphold rate at 6%, while HFC Bank, a subsidiary of HSBC, had the highest at 87%.

  Nearly 30 percent are overdrawing their checking accounts.
  Not one particular lender in Ohio is subject for the law,” Pfeifer wrote.

 4. Occasionally he would visit other online payday lenders to
  obtain new money to pay off Wonga and within the course of an year he deferred paying of the Wonga loan back on several occasions.
  The organization is really a 501(c)(3) nonprofit funded by
  foundation support, ad sponsorship and donations from readers.
  Already living on the edge financially, Morales thought it was impossible to pay back the small
  loan. payday loan store near me (paydayloansnear.me) The rules would radically reshape, as well as in some
  places eliminate, payday borrowing in the 36 states where lenders still operate, as outlined by Richard P.
  The idea is basically that you borrow enough just to tide you over until the next payday, hence the name.

  He also has a household website on that they says he, his
  wife Tracy and sons Darryl and De la Rey are „fiercely proud” of the „rich historical and cultural background”.

 5. To see whether a niche site problem causes Craigslist not
  to look at, go to a utility for instance „Down For Everyone Or Just Me. Bottom line, if something in a contact sounds too good to be real, pay attention for a instincts — as you happen to be more than likely right. craigslist search by state This ought to include specific information concerning the piece of art, for instance its size, condition, material. Check your email for that confirmation link from Craigslist.

 6. cna classes pisze:

  These supplies, along with textbooks, can be obtained through school bookstores cna classes in nj cna classes cna classes in pa provides advice about daily hygiene, creating bathing supplies, or assisting with bathing as required, in addition to
  being required changes the resident’s bed to insure clean sheets and blankets.
  The exact syllabus and content in the certified nurses aide training
  course you choose in South Dakota may differ business programs,
  but hawaii does set minimum training requirements, that approved programs must stick to how long are cna classes [url=”https://cnaclasses.us.com/”]cna classes near me
  for free[/url] where can i take cna classes for free for families taking care of loved ones with
  dementia or alzheimer’s at home, it could be overwhelming sometimes due
  towards the challenges of daily routines.

 7. essayforme pisze:

  do an essay for me http://kfgdrtynhjg.com/

  Thanks! Valuable stuff.

 8. Helenbek pisze:

  Rewolucyjna aktualizacja oprogramowania SEO / SMM „XRumer 16.0 + XEvil 4.0”:
  captcha rejestrowanie Google (ReCaptcha-2 i ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  i ponad 8400 innych rodzajów captcha,
  z najwyższą precyzją (80..100%) i najwyższą prędkością (100 zdjęć na sekundę).
  Możesz używać XEvil 4.0 z dowolnym najpopularniejszym oprogramowaniem SEO / SMM: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke i ponad 100 innych programów.

  Zainteresowany? W serwisie YouTube znajduje się wiele filmów na temat XEvil.
  Do zobaczenia później 😉

  http://XEvil.net/

 9. writeaessay pisze:

  write a essay for me http://gsgfsdgfdhjhjhj.com/

  Beneficial posts. Thanks a lot.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.