MAŁOPOLSKA SZCZEPI DZIECI! Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci z terenu Powiatu Proszowickiego!

grafika-profilowana-pneumokoki-p_proszowice

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro

Nazwa zamówienia:

Dostawa  pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zaproszenie

Załącznik A – arkusz wyceny

ZAL_1 (oferta)

ZAL_2 (oświadczenie)

ZAL_2a (oświadczenie inny podmiot)

ZAL_3 (grupa kapitałowa)

ZAL_4(wzor_umowy)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – Dostawa wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriami do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

w postępowaniu o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro

Nazwa zamówienia:

Dostawa  wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriami do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zaproszenie

Załącznik A – arkusz wyceny

ZAL_1 (oferta)

ZAL_2 (oświadczenie)

ZAL_2a (oświadczenie inny podmiot)

ZAL_3 (grupa kapitałowa)

ZAL_4(wzor_umowy)

DODATKOWY NABÓR DO PROJEKTU NAUKA NAS SZUKA!

INFORMACJA DO RODZICÓW O PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ SAMORZĄDOWĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W PAŁECZNICY

  1. Nazwa projektu „Nauka nas szuka”.
  2. Czas trwania projektu 01.08.2017-31.07.2019 r. (planowane rozpoczęcie zajęć październik 2017 r.)

3. Cel projektu: nabywanie przez uczniów kompetencji przyrodniczych,  matematycznych                          i informatycznych dzięki stosowaniu odpowiednich metod na zajęciach pozalekcyjnych.

4.. Zajęcia są skierowane do uczniów klas;

– I-III Szkoła Podstawowa, zajęcia z: przyrody, matematyki, informatyki i programowania

– IV-VI Szkoły Podstawowej, zajęcia z: przyrody, matematyki, informatyki i programowania

– klasy II-III Gimnazjum z klasami VII, zajęcia z: fizyki, biologia z chemią,  matematyki, informatyki i programowania.

DODATKOWY NABÓR DOTYCZY ZAPISU NA ZAJĘCIA Z INFORMATYKI I PROGRAMOWANIA DLA KLAS IV-VI SP ORAZ VII, II i III GIM. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

6. Uczniowie mogą brać udział w jednym lub dwóch rodzajach zajęć.

7. W ramach projektu przewidziana jest organizacja wycieczek edukacyjnych.

Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się ze szczegółami projektu!

*Dokumenty należy składać do dnia 27.09.2017 r.

regulamin

zal 1

zal2

zal2a

zal2b

zal3

zal4

zał. 5

Informujemy, iż w dniu 15.09.2017 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Dodatkowe informacje udzielane są w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy Pałecznica, tel. 41 38 48 037 w.13.

Cyrkowe Show w Pałecznicy

plakat cyrk

V Małopolski Bieg Drogą Św. Jakuba

IMG_7228

INFORMACJA DO RODZICÓW O PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ SAMORZĄDOWĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W PAŁECZNICY

 

INFORMACJA DO RODZICÓW O PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ SAMORZĄDOWĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W PAŁECZNICY

  1. Nazwa projektu „Nauka nas szuka”.
  2. Czas trwania projektu 01.08.2017-31.07.2019 r. (planowane rozpoczęcie zajęć październik 2017r.)
  3. Rekrutacja uczniów; do 17.09.2017 r. Uczniowie mają obowiązek złożenia dokumentów rekrutacyjnych,  do 18.09.2017 r. zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych i rezerwowych.Najpóźniej do 24.09.2017 r. złożenie deklaracji udziału w projekcie.

4. Cel projektu: nabywanie przez uczniów kompetencji przyrodniczych,  matematycznych                          i informatycznych dzięki stosowaniu odpowiednich metod na zajęciach pozalekcyjnych.

5. Zajęcia są skierowane do uczniów klas;

– I-III Szkoła Podstawowa, zajęcia z: przyrody, matematyki, informatyki i programowania

– IV-VI Szkoły Podstawowej, zajęcia z: przyrody, matematyki, informatyki i programowania

– klasy II-III Gimnazjum z klasami VII, zajęcia z: fizyki, biologia z chemią,  matematyki, informatyki i programowania.

6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

7. Uczniowie mogą brać udział w jednym lub dwóch rodzajach zajęć.

8. W ramach projektu przewidziana jest organizacja wycieczek edukacyjnych.

 

Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się ze szczegółami projektu!

 

regulamin

zal 1

zal2

zal2a

zal2b

zal3

zal4

zał. 5

DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU

plakat orlik

Ostrzeżenie meteorologiczne

OSTRZEZENIE METEOROLOGICZNE