Komisje

I. Komisja Warunków Socjalnych Mieszkańców Wsi, Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

rewizyjna

Działająca w zakresie oświaty, wychowania, kultury, sportu, rekreacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

 1. Czesław Zawada- przewodniczący
 2.  Łucja Nowakowska  – członek
 3. Czesław Błaut – członek
 4. Zofia Leńdzwa – członek
 5. Jan Głuszczyk- członek

II. Komisja Rolnictwa, Budżetowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej

rol

Działająca w zakresie rolnictwa, gospodarki komunalnej, inwentaryzacji mienia komunalnego, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego, utrzymania i modernizacji dróg gminnych, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

 1. Cepuchowicz Edward – przewodniczący
 2. Jerzy Belski – członek
 3. Małgorzata Bujak – członek
 4. Renata Duraj – członek
 5. Józef Stefańczyk – członek

III. Komisja Rewizyjna

oswiatowa

 1. Jan Głuszczyk – przewodniczący
 2. Adam Baran – członek
 3. Bożena Gorgoń- członek
 4. Adam Cencek  – członek
 5. Henryk Grądek – członek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.