O stowarzyszeniu

O stowarzyszeniu „Klucz”

Od 2010 r. na terenie gminy Pałecznica funkcjonuje oddział terenowy Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”, założonego w 2003 r. przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej z pięciu powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, proszowickiego, miechowskiego i zawierciańskiego.

Uchwałę o powołaniu oddziału terenowego Zarząd Stowarzyszenia podjął 5 stycznia 2010 r., 13 stycznia zorganizowano natomiast pierwsze Walne Zebranie. Z dniem 18 lutego 2010 r. oddział uzyskał wpis do KRS oraz osobowość prawną.

Oddział stowarzyszenia funkcjonujący w Pałecznicy, podobnie jak stowarzyszenie – „matka”, działa w sferze społecznej. Ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie ubóstwu, patologiom i wykluczeniu społecznemu, profilaktykę środowiskową, zwalczanie bezrobocia oraz   aktywną politykę rynku pracy.

Władzę nad oddziałem terenowym sprawuje pięcioosobowy Zarząd oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.