OSP Bolów

OSP Bolów

OSP Bolów

Prezes: Marcin Korfel
Naczelnik: Marek Gajda

Rok powstania: 1956
Liczba członków: 16
Bolów 16
tel. (41) 384 83 37 (prezes)


Historia pożarnictwa w niewielkiej wsi Bolów, oddalonej o kilka kilometrów w kierunku wschodnim od stolicy gminy, leżącej na granicy Małopolski z województwem świętokrzyskim, sięga połowy lat 50. To właśnie geograficzne położenie – jak wspominają strażacy , a także duża społeczna aktywność żyjących tu osób, którą się daje odczuć również i dzisiaj, sprawiły że w 1956 roku z inicjatywy kilkunastu mieszkańców została utworzona Ochotnicza Straż Pożarna. W zebraniu założycielskim wzięli udział: Jan Sikora, Tadeusz Zmarły, Jan Korfel, Mikołaj Gajda, Józef gajda, Leopold Bil, Antoni Borycki, Stanisław Grądek, Stanisław Kwapień, Józef Sikora i Józef Bil. Pierwszym prezesem został wybrany Jan Sikora. Oprócz niego w zarządzie znaleźli się również: naczelnik- Józef Gajda, sekretarz- Stanisław Grądek i gospodarz- Jan Korfel. Pracę władz jednostki nadzorowała komisja rewizyjna w składzie: Józef Sikora, Antoni Borycki, Stanisław Kwapień.

W krótce po formalnym zarejestrowaniu stowarzyszenia, druhowie za zgromadzone podczas organizowanych zabaw tanecznych fundusze pozyskali pompę ręczną i trąbkę, którą Jan Sikora zwoływał ochotników na zebrania i zbiórki. Na początku lat 60. Powiatowa komenda Straży Pożarnych w Proszowicach przekazała jednostce, działającą do dziś motopompę M- 400.

W 1965 roku na terenie gospodarstwa Jana Korfla została zamontowana syrena elektryczna. On tez z uwagi na brak remizy, od początku istnienia OSP aż do 2006 roku użyczał swych pomieszczeń do przechowywania sprzętu przeciwpożarowego. W jego gościnnych progach, a później u jego syna Mariana (przejął po ojcu gospodarstwo) odbywały się także zebrania i narady. Do transportu strażackiego ekwipunku wypożyczany był wóz konny.  – „ Z reguły, koni do zaprzęgu użyczali zawsze gospodarze mieszkający w pobliżu przechowywanego sprzętu” –  wspominają strażacy. Od 1970 aż do 2009 roku, na akcje ratownicze, zawody i ćwiczenia  jeżdżono ciągnikiem rolniczym z przyczepą, którym dysponował obecny prezes i jednocześnie gospodarz – Marian Korfel.

W 1985 roku komenda rejonowa Straży Pożarnych w Miechowie przekazała jednostce, używaną do dziś motopompę M – 800. W pierwszej połowie lat 80. Druhowie zakupili także 8 kompletów ubrań typu moro.

W 2005 roku wspominany już prezes Marian Korfel  przekazał nieodpłatnie na rzecz OSP Bolów   15- arową działkę , na której rok później rozpoczęła się budowa  murowanego garażu. Była ona możliwa dzięki pomocy udzielonej przez Urząd Gminy w Pałecznicy, jak i sponsorów  – Sylwestra Chećko, Janusza Gawła i Janusza króla, którzy ufundowali okna i drzwi garażowe. Prace budowlane wykonali we własnym zakresie tutejsi druhowie. Powstały obiekt  jest zaledwie częścią większej inwestycji. Obecnie przygotowywana jest niezbędna dokumentacja. Po jej  opracowaniu i otrzymaniu pozwolenia na budowę, strażacy z Bolowa chcą niezwłocznie przystąpić do dalszej rozbudowy swojej siedziby. Mają nadzieję, iż oprócz pomocy samorządu gminnego, niezbędne środki na ten cel uda się także pozyskać z ogłaszanego co roku przez Urząd Marszałkowski konkursu „Małopolskie remizy”.

W 2009 roku komenda powiatowa PSP w Proszowicach mając na uwadze dotychczasową aktywność oraz duże zaangażowanie  tutejszych ochotników, przekazała do jednostki lekki samochód bojowy Volkswagen Transporter.

Oprócz działań bojowych (większość z nich dotyczy obecnie likwidacji miejscowych zagrożeń, jak gaszenie pożarów, wypompowywanie wody z zalanych przez obfite opady deszczu pomieszczeń, likwidacja skutków gwałtownych nawałnic, usuwanie zamulisk)      ochotnicy z Bolowa swoją obecnością i zaangażowaniem starają się uświetnić okolicznościowe imprezy gminne i uroczystości parafialne. Pomagają w ich przygotowywaniu, a także strzegą bezpieczeństwa osób biorących w nich udział. Zobaczyć ich można m. in. Podczas pełnienia honorowej warty przy Grobie Chrystusa, procesji rekrutacyjnej i Bożego Ciała. Dwukrotnie, ( w 1973 i 2008 roku) uczestniczyli w peregrynacji obrazu Pani Jasnogórskiej, jak również w nawiedzeniu parafii przez Krzyż Święty. Ochotnicy znajdują też czas na prace społeczne na rzecz rodzinnej miejscowości. Wciąż też podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w ćwiczeniach i szkoleniach. Między innymi w 2010 roku kilku druhów ukończyło kurs ratownictwa medycznego.

W sprawnym prowadzeniu akcji pomaga przetrzymywany w remizie sprzęt ratowniczy. Oprócz wymienionego już samochodu, druhowie dysponują dwoma pompami spalinowymi M- 400 i M – 800  wraz z wężami tłocznymi i ssawnymi, pompą szlamową Honda, pilarką do drewna Stihl oraz niezbędnym umundurowaniem bojowym.

Sprawdzianem bojowego przygotowania są zawsze doroczne zawody sportowo- pożarnicze, w których także startują miejscowi  strażacy, wielokrotnie plasując się wśród najlepszych, tak jak było m. in. W 1982 i 1985 roku na gminnych zawodach w Racławicach, gdzie wywalczyli 1 miejsce. Podczas powiatowego turnieju w 1983 roku w Miechowie uplasowali się na III pozycji. Począwszy od 2002 roku, kiedy to reprezentacja OSP powróciła z zawodów powiatowych z brązowym medalem, kilkakrotnie wywalczyła tytuł gminnego wicemistrza.  Odniesione sukcesy potwierdzają zgromadzone do dziś liczne dyplomy i puchary.

Do jednostki należą obecnie : Zbigniew Wleciał, Henryk Grądek, Marian Korfel, Marek Gajda, Mieczysław Baran, Dariusz Jackiewicz, Damian Grądek, Mariusz Fortuna, Adam Chrzanowski, Mirosław Adamczyk, Krzysztof Gajda, Mariusz Grądek, Łukasz Bil, Michał Szumera, Zbigniew Kaczor, Leszek Kwapień.

Członkiem honorowym jest : Tadeusz Zmarły. W jednostce służyli także druhowie, którzy obecnie z różnych przyczyn musieli zawiesić swe członkostwo w OSP Bolów. Są to : Jan Bil, Radosław Bazan, Zygmunt Gajda, Marian Walczyk, Krzysztof Gajda, Wojciech Bil, Jakub Gajda.

Na wieczną wartę odeszli natomiast zasłużeni członkowie OSP: Jan Korfel, Jan Sikora, Stanisław Grądek, Józef Gajda, Mikołaj Gajda, Loepold Bil, Stanisław Kwpień, Józef Sikora, Antoni Borycki, Józef Bil, Bronisław Gajda.