OSP Czuszów

OSP Czuszów

OSP Czuszów

Prezes: Sławomir Kwiecień
Naczelnik: Andrzej Wątek

Rok powstania: 1953
Liczba członków: 43
Czuszów 76
tel. 660 920 642 (prezes)


Czuszów  to wieś położona  9 km na północny- wschód od Proszowic, tuż przy granicy z województwem świętokrzyskim. Z miejscowości tej wywodzą  się takie znane postaci jak: dominikanin Józef Franciszek Bocheński herbu Rawicz ( 1902- 95) – bardzo uznany logik, historyk, filozof i sowietolog, a także jego młodszy brat Aleksander Adolf Bocheński, pseudonim Erasmus ( 1904- 2001) – polski eseista, publicysta, tłumacz i polityk.

Na powstanie OSP w Czuszowie miały wpływ liczne klęski żywiołowe, w szczególności pożary, jakie w latach 10. I 50. Minionego stulecia nie oszczędzały tutejszych gospodarstw. Panujący wśród mieszkańców lęk przed niszczycielską siłą ognia zmobilizował ich do założenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Miało to miejsce w 1953 roku podczas zebrania wiejskiego. Akt założycielski podpisali : Stanisław Psuj, Józef Błaut, Tadeusz Jędrych, Tadeusz Luty, Wincenty Mzyk, Stanisław Gałka, Henryk Bańbur, Stanisław Korfel, Feliks Kasperczyk, Stefan Psuj, Józef Bazan, Tadeusz Nowak, Józef Sikora, Franciszek Korzec, Józef Gradzi, Stefan Korzec, Stanisław Błaut, Józef Gazda.

Przez kilka lat do akcji ratowniczych wyjeżdżano konnym wozem wyposażonym w sikawkę ręczną. Sprzęt ten został w latach późniejszych zastąpiony motopompą M-200, przewożoną na lekkim samochodzie bojowym marki Dodge. W 1968 roku decyzja władz gminnych wyposażenie jednostki wzbogaciło się o pożarniczego Stara – 25 GMB ze zbiornikiem na  wodę. Poświęcenia Auta dokonał ks. Tadeusz Głodkowski. Po 40 latach służby pojazd został wycofany z podziału bojowego w roku 2008 i obecnie z uwagi na brak miejsca w remizie, znajduje się na terenie jednego z prywatnych gospodarstw. Jak zapewniają strażacy, jeśli znajdą się potrzebne środki na jego odnowienie, Star mógłby stać się wizytówką  OSP stojąc obok strażnicy jako eksponat.  Od 2009 roku druhowie z Czuszowa dysponują Żukiem GLM otrzymanym z OSP Nadzów. W akcjach ratowniczo- gaśniczych używana jest także ( pozyskana jeszcze w latach 70.) motopompa M -800, pilarka spalinowa do drewna Stihl i agregat prądotwórczy. Zarówno piła, jak i agregat wzbogaciły wyposażenie jednostki w 2011 roku.

W krótkim czasie po rozpoczęciu działalności, tutejsi  ochotnicy przystąpili do budowy murowanej remizy, ze świetlicą i garażem. Inwestycję wsparł finansowo m. in. Urząd Gminy  w Pałecznicy.

Z biegiem lat wśród członków OSP nastąpiła pokoleniowa zmiana. Odchodzących z czynnej służby założycieli jednostki zastępowali nowi druhowie, wśród których byli m. in. Józef Sołek, Józef Mzyk, Jan Bil, Stanisław Giec, Stanisław Stachura, Edward Bartoszek, Mieczysław Psuj, Stanisław Bazan, Henryk Kasperczyk, Stanisław Milka, Stanisław Mzyk, Henryk Porębski, Tadeusz Luty, Wiesław Błaut, Jan Korzec, Józef Gałka, Henryk Świątek, Marek Psuj, Jan Kaczor, Lesław Jędrych. Niezmiennie na swym stanowisku przez długie lata trwał jedynie naczelnik Stanisław Psuj, pełniący równolegle przez pewien czas funkcję komendanta gminnego. Zapisał się on mocno w historii czuszowskiej straży. Do dziś wspominany jest przez druhów jako człowiek posiadający niezwykłe wyczucie i umiejętności w kierowaniu poczynaniami całej drużyny, która oprócz nad  bezpieczeństwem życia i mienia mieszkańców, angażowała się bardzo mocno w życie społeczne swojej miejscowości. Zdobywała też liczne laury na zawodach sportowo-pożarniczych. Za swe zasługi na rzecz pożarnictwa zarząd główny Związku OSP RP odznaczył go Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Po rezygnacji Stanisława Psuja z obowiązków naczelnika ( w 2011 roku ze względu na stan zdrowia zrzekł się także funkcji  komendanta honorowego), jego następca od trzech kadencji jest Andrzej Wątek, który  wspólnie z obecnym prezesem Sławomirem Kwietniem ( kieruje pracami zarządu od dwóch kadencji) oraz pozostałymi członkami  władz jednostki, starają się kontynuować dzieło poprzedników.

Miedzy innymi dzięki ich zabiegom w 2010 roku strażacka siedziba została nieznacznie rozbudowana i gruntownie odnowiona  zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Środki na ten cel pochodziły z funduszy unijnych. Rok wcześniej dzięki pomocy samorządu dało się wybudować i urządzić sanitariaty.

Blisko 60-letnia działalność OSP w Czuszowie udowodniła, że tutejsza jednostka jest nie tylko ostoją bezpieczeństwa, ale także głównym motorem społecznych akcji na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Druhowie zawsze chętnie włączają się w przygotowanie i uświetnienie uroczystości patriotycznych, uczestniczą też w najważniejszych wydarzeniach lokalnego Kościoła. Pełnią też służbę porządkową podczas imprez rozrywkowych. Corocznie wyjeżdżają do kilkunastu akcji, z których wiele zakończyło się powodzeniem. Zawsze, jeśli zajdzie taka potrzeba, śpieszą z pomocą do sąsiednich sołectw, również tych spoza terenu gminy, a nawet powiatu.

Starsi druhowie nie ukrywają radości z powodu ciągłego napływu do straży osób młodych.

Obecnie zaszczytną służbę w czuszowskiej  OSP pełnią obecnie: Grzegorz Sołek, Sławonir Kwiecień, Józef Mzyk, Krzysztof Kaczor, Jarosław Błaut, Wiesław Gołdyn, Andrzej Wątek, Adam Kaczor, Paweł Błaut, Radosław Bazan, Mirosław Psuj, Jarosław Fryt, Krzysztof Stachura, Jerzy Korzec, Mirosław Bazan, Grzegorz Bazan, Robert Sosnowski, Adam Rogala, Łukasz Wątek, Paweł Gradzi, Artur Podsiadło, Marek Karbowniczek, Paweł Podsiadło, Adam Czarny, Andrzej Kaczor, Przemysław Mzyk, Hubert Wątek, Tomasz Gajda, Dawid Jamróz, Maciej Stachura, Łukasz Bil, Adrian Bil, Kamil Korzec, Damian Psuj, Daniel Zdenkowski, Mateusz Noga, Patryk Matysiak, Kamil Karbowniczek, Norbert Kwiecień, Konrad Korzec, Adrian Podsiadło, Sylwester Podsiadło, Stanisław Bazan (II).

Na zasłużonej strażackiej „emeryturze „  przebywają : Stanisław Psuj, Józef Mzyk, Stanisław Giec, Józef Bazan, Stanisław Bazan syn Józefa.

Wieczną Wartę pełnią już zasłużeni strażacy: Józef Błaut, Tadeusz Jędrych, Tadeusz Luty, Wincenty Mzyk, Stanisław Gałka, Henryk Bańbur, Stanisław Korfel, Feliks Kasperczyk, Tadeusz Nowak, Józef Sikora, Franciszek Korzec, Józef Gradzi, Stefan Korzec, Józef Korzec, Stanisław Błaut, Józef Gazda, Stanisław Stachura, Józef Sołek, Edward Bartoszek, Henryk Kasperczyk, Stanisław Mzyk, Jerzy Korzec, Robert Sosnowski, Sylwester Podsiadło.