OSP Gruszów

OSP Gruszów

OSP Gruszów

Prezes: Jan Nowakowski
Naczelnik: Wiesław Kopeć

Rok powstania: 1956
Liczba członków: 10
Gruszów 13
tel. 41 384 80 56


Gruszów to jedna z większych miejscowości położonych w południowej części gminy Pałecznica, przy drodze powiatowej łączącej siedzibę władz gminnych z Proszowicami. Tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna została założona staraniem czterech mieszkańców wsi, którzy jednocześnie utworzyli pierwszy zarząd, byli to: Henryk Kłębek, (pełnił funkcję prezesa) Adam Grądek ( naczelnik), Lucjan Stolec (skarbnik) i Zenon Łańcuch (sekretarz).

Pierwszą skromną siedzibą OSP był niewielki drewniany budynek . W początkowych latach działalności druhowie mieli do swej dyspozycji motopompę M- 400 wraz z osprzętem. Dysponowali także telefonem przenośnym, podpinanym do słupa telefonicznego. Do lat 70.strażacy udawali się do pożarów i innych zdarzeń na wozach konnych, których użyczali wyznaczeni wcześniej mieszkańcy Gruszowa.

Na początku lat 60. Na gromadzkiej działce, gdzie znajdowała się dotychczasowa prowizoryczna remiza, w czynie społecznym rozpoczęła się trwająca około siedmiu lat budowa parterowej, murowanej strażnicy. Inwestycja została dofinansowana przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń oraz władze lokalne. Znajdująca się w budynku świetlica służyła nie tylko ochotnikom, ale tez społeczności wiejskiej. Odbywały się w niej spotkania, zebrania, okolicznościowe imprezy, jak również organizowane przez członków OSP i cieszące się w minionych czasach zawsze dużym powodzeniem zabawy taneczne. Pozyskany z nich dochód druhowie wykorzystywali na dosprzętowienie, zakup umundurowania i wyposażenie remizy. W pomieszczeniu obok świetlicy, aż do pierwszych lat XXI wieku istniał sklep GS.

W latach 70. do transportu sprzętu przeciwpożarowego OSP pozyskała samochód Lublin z charakterystyczną drewnianą kabiną. Używano go do roku 1983, kiedy to zastąpił go zakupiony w Miechowie, dość mocno wyeksploatowany transportowy Żuk. Dzięki zaradności tutejszych strażaków, którzy we własnym zakresie przeprowadzili jego remont i karosację, pojazd został włączony do podziału bojowego jako lekki, gaśniczy samochód.

Obecnie jednostka posiada na wyposażeniu operacyjnego Poloneza Caro Plus przekazanego przez komendę powiatową PSP w Proszowicach w 2006 roku. Oprócz niego strażacy dysponują także motopompą M 8/8 pozyskaną w połowie lat 80., a od dwóch lat także pilarką do drewna Stihl i pompą szlamową Honda.

Posiadany sprzęt znacznie ułatwia prowadzenie akcji ratowniczych, których w pamięci druhów zachowało się bardzo wiele. Najczęściej są to wyjazdy do zdarzeń lokalnych, jakimi sa niewielkie pożary, podtopienia, usuwanie połamanych drzew i konarów. Zdarzają się jednak także interwencje poza terenem gminy, jak miało to miejsce choćby w 1997 roku, kiedy tutejsi druhowie walczyli z „wielką wodą” w położonych nad Wisłą Świniary (powiat bocheński) lub usuwali skutki dużej nawałnicy w powiecie miechowskim pod koniec lat 80.

By móc skutecznie walczyć ze wszelkiego rodzaju zagrożeniami, członkowie OSP w miarę możliwości uczestniczą w ćwiczeniach i szkoleniach. Sprawdzianem sprawności fizycznej i umiejętności były zawody sportowo-pożarnicze, na których szczególnie w latach 90. odnosili spore sukcesy. Dziś dużą bolączka OSP w Gruszowie jest brak młodej kadry, co jak przyznają ochotnicy związane jest z poszukiwaniem przez młodzież pracy nieraz w miejscach oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od rodzinnej miejscowości. Poza tym dochodzi jeszcze niechęć prywatnych pracodawców, którzy nie zbyt chętnie pozwalają swojemu pracownikowi na udział w akcjach ratowniczych w godzinach pracy. Aby zaszczepić jednak strażackiego bakcyla już u najmłodszych obywateli, obecnie naczelnik Kazimierz Dubiel podjął się utworzenia z tutejszych gimnazjalistów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Niesienie pomocy potrzebującym, prace przy remizie, szkolenia, to nie jedyne zajęcia strażaków z Gruszowa. Zawsze starają się być obecni podczas najważniejszych wydarzeń i uroczystości, jakie mają miejsce na terenie gminy i powiatu. W różnoraki sposób włączają się też w życie religijne swojej parafii. Zobaczyć można ich było także podczas wielu prac społecznych. Pomagali m. in.: wznosić mury miechowskiego szpitala, zakładali linie telefoniczne, budowali drogi. W latach 90. rozpoczęły  się sukcesywnie prowadzone prace przy remoncie i modernizacji strażackiej siedziby, które w większości finansowane są przez gminny samorząd. W ich trakcie dobudowano do budynku boks garażowy, wykonano izolację fundamentów, wymieniono pokrycie dachu i wzmocniono jego konstrukcję, a wewnątrz położono nową podłogę, boazerię i wymalowano ściany. Urządzono też pomieszczenie sanitarne, których dotychczas nie było. W planach jest jeszcze wymiana więźby dachowej i zagospodarowanie lokalu po byłym sklepie, gdzie druhowie zamierzają urządzić zaplecze kuchenne.

W ponad 50- letniej historii OSP z Gruszowa, działaniami jednostki kierowali prezesi: Henryk Kłębek (1956-61), Bolesław Papaj (1961-81), Józef Król (1981-96) i od 1996 do chwili obecnej Wiesław Kopeć. W tym samym okresie naczelnikami byli: Adam Gradek (1956-61), Kazimierz Król (1961-76), Zbigniew Czekaj (1976-77), Marian Król (1977-86), Stanisław Szymański (1986-92), Jan Nowakowski (1992-2011), a w 2011 roku dowództwo nad drużyną objął Kazimierz Dubiel.

Czynni członkowie OSP to: Artur Czekaj, Wiesław Kopeć, Jan Nowakowski, Wojciech Szastak, Marian Banach, Józef Marynowski, Grzegorz Galus, Adam Szastak, Kazimierz Dubiel, Edward Dyląg.   Do grona zasłużonych „ emerytowanych druhów” należą: Kazimierz Król , Marian Król, Bonifcy Król, Józef Banach.

Na Wieczną Wartę odeszli już m. in. Zasłużeni strażacy: Bolesław Papaj, Józef Król, Franciszek Galus, Zenon Łańcuch, Lucjan Stolec, Stanisław Żarnowski, Czesław Banach, Henryk Szymański, Władysław Czekaj, Stanisław Król, Zbigniew Czekaj.