Zarząd Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej

Mieszkańcy gminy są  ludźmi aktywnymi, zawsze angażują się w wiele inicjatyw gospodarczych oraz kulturalno-społecznych. Spore osiągnięcia w tym względzie mają także czuwający nad bezpieczeństwem druhowie należący do 7 działających na tym terenie jednostek.

Zarząd oddziału gminnego ZOSP RP w PałecznicyZarządowi oddziału gminnego ZOSP RP przewodzi
Wójt – Marcin Gaweł, a współpracują z nim:

– Marian Samiec i Marian Korfel  (wiceprezes)
– Heryk Porębski  (komendant gminy)
– Małgorzata Bujak (sekretarz)
-Andrzej Bielawski ( skarbnik).

 

Członkowie zarządu: Andrzej Bugaj, Stanisław Chodór, Karol Gołdyn, Wiesław kopeć, Sławomir Kwiecień, Stanisław Kaczmarczyk.