1 listopada – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

„Dla tych którzy odeszli w nieznany świat, płomień na wietrze kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem i niebo jesienne u góry .
Dla nich harcerskie warty i chorągiewek gromada,
i dla nich ten dzień – pierwszy dzień listopada.”

„Dla tych, którzy odeszli” – Gellnerowa Danuta