1 października – Międzynarodowy Dzień Lekarza

Choroba jest dla każdego człowieka trudnym doświadczeniem. Dzisiejszy dzień w szczególny sposób poświęcony jest wszystkim powołanym do wyjątkowej posługi – by nieść pomoc medyczną w odzyskaniu zdrowia lub ulżyć w cierpieniu. Międzynarodowy Dzień Lekarza jest okazją nie tylko do zastanowienia się na perspektywami i problemami Służby Zdrowia, ale również na spojrzenie na nią przez pryzmat wiary.

Jezus Chrystus przyszedł na świat, by uzdrowić człowieka w całościowym, przede wszystkim duchowym wymiarze. Liczne cuda jakie czynił miały nie tylko ukazać jego misję, ale wskazać kierunek prawdziwego uzdrowienia. Stąd dziś pragnąc najgłębiej wniknąć w istotę pracy lekarzy należy studiować ewangeliczne relacje opisujące spotkania Jezusa z chorymi. Także osoby chore są powołane do pochylenia się nad tajemnica i sensem cierpienia.

Papież Franciszek tak mówił do włoskiego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich: „Nie ma wątpliwości, że w naszych czasach, na skutek postępu naukowego i technicznego, w znacznym stopniu wzrosły możliwości fizycznego wyzdrowienia. Jednakże z pewnych względów wydaje się, że zmniejsza się zdolność do opiekowania się osobą. Zwłaszcza wtedy, kiedy ona jest cierpiąca, słaba i bezbronna. Z tego powodu, wy – lekarze, dokładacie starań, by traktować swój zawód jako misje ludzką i duchową, jako prawdziwy apostolat świecki”. Tym krótkim słowem, wyrażamy wdzięczność wszystkim lekarzom. Zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi muszą mierzyć się każdego dnia. Z jednej strony podejmują niezwykle odpowiedzialne zadania, od których zależy czyjeś zdrowie i życie, a z drugie borykają się z ograniczeniami spowodowanymi brakiem odpowiednich środków i narzędzi. Ich wybory podejmowane są w niezwykle skomplikowanych okolicznościach.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Lekarza składamy im życzenia , bądźcie lekarzami z powołania.

 

 

Skalbmierz, 4 października 2015 rok

 

 

Ks. Marian Fatyga