10.000,00 zł dotacji dla Gminy Pałecznica! Bezpieczny Strażak 2017

Gmina Pałecznica znalazła sie na drugiej pozycji listy rankingowej pozytywnie rozpatrzonych wniosków w ramach Programu Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak 2017.

10 000,00 zł przyznanej dotacji!

 

IMG_3749