Mądre wakacje

Nadszedł wreszcie dzień, na który z utęsknieniem czekała większość uczniów i uczennic. Po pracowitym roku szkolnym potrzeba wakacji i wypoczynku. Całe życie człowiek się uczy – nawet wakacje są czasem, kiedy winniśmy od siebie wymagać i stawiać przed sobą mądry cel, aby mądrze wypocząć. W każdym człowieku drzemie pragnienie dobra i piękna,ale z drugiej strony popadamy w różne słabości, które są skutkiem naszej słabej natury, prowadzącej do lenistwa i bylejakości. Jako chrześcijanie winniśmy pamiętać,że istotą chrześcijaństwa jest ciągle powstawanie z upadków. To właśnie ten upór, duchowa konsekwencja prowadzi nas do szlachetnych celów i przemiany samego siebie. Warto, aby mądrość i rozwaga towarzyszyła wszystkim w czasie zbliżających się wakacji. Mądrość to umiejętność odczytywania i wyciągania osobistych wniosków. Uczniowie w szczególny sposób wyrażają wdzięczność tym,którzy byli ich przewodnikami w zdobywaniu wiedzy i mądrości życia:nauczycielom, wychowawcom, trenerom.  

Młodość jest tym szczególnym czasem, kiedy młody człowiek odkrywa swoje uzdolnienia. Każdy został w szczególny sposób i wyjątkowy obdarowany wieloma talentami. Wakacje nie są odpoczynkiem od siebie samego, tzw. „nic nie robieniem”, ale twórczym, mądrym wypełnianiem wolnego czasu. Podkreślmy wyraźnie, że odpoczynek nie jest marnowaniem czasu – ciało i umysł potrzebują regeneracji, bez tego szybko się wypalają i tracą skuteczność, a nawet zdrowie.

Życzę wszystkim zdrowych i mądrych wakacji.

Skalbmierz, 30 czerwca 2019 rok

Ks. Marian Fatyga