Gmina Pałecznica ogłasza dodatkowy nabór na montaż kolektorów słonecznych w domach mieszkańców z terenu gminy Pałecznica w ramach „Partnerskiego Projektu Budowy Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”.      
Osoby zainteresowane i chcące pozyskać więcej informacji proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu : (41) 38 48 037 bądź e-mailowy: 

kopec.m@palecznica.pl Decyduje kolejność zgłoszeń !