W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Gmina Pałecznica otrzymała grant w wysokości 59 994,00 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy korzystają z lekcji zdalnych.

Pozyskane przez Gminę Pałecznica dofinansowanie jest odpowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Jednak nie wszyscy uczniowie posiadają sprzęt, na którym mogliby realizować podstawy programowe. Aby sprostać tym potrzebom Gmina Pałecznica zakupione laptopy przekaże na potrzeby uczniów i nauczycieli z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy.