Pamiętaj: nie wolno Ci zwątpić
w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł.
Pamiętaj, że na ciebie patrzy
ogromny i zdumiony świat…..
(frag.wiersza  “ Do Powstańca ”- S.Marczak-Oborski )