13 listopada – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Po raz czternasty, w drugą niedzielę listopada, obchodzimy w Kościele katolickim Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dzień ten popierają polscy biskupi. Ojciec Święty Franciszek zwracał się w poprzednich latach do Polaków o wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.

W tym roku pochylamy się  nad Kościołem w Ukrainie, w czasie trwającej od 24 lutego wojny . Zadaniem wielu chrześcijan jest pospieszyć z pomocą prześladowanym,mordowanym  braciom. Jak wiemy ich sytuacja jest dramatyczna, podobnie jak chrześcijan w Iraku, a ich głos jest już ledwie słyszalny. Dlatego chrześcijanie w Polsce nie mogą milczeć, ale powinni wołać o sprawiedliwość i solidarność i pomoc wszystkim prześladowanym chrześcijanom .Hasłem tegorocznego dnia jest „Uleczyć tęsknotę”.

„Bóg nie wyjechał z Ukrainy „  – te słowa usłyszeliśmy od potrzebujących ,do których od początku wojny trafia pomoc z Polski. Okrutne doświadczenie dotknęło również wiernych wyznań religijnych i Kościołów,zwłaszcza Greckokatolickiego i Prawosławnego .Wierni tych Kościołów byli szykanowani ,więzieni i poddawani torturom. Konfiskowano im mienie ,zakazywano działalności religijnej ,przeszkadzano w nabożeństwach. W niejednym przypadku samozwańcze władze okupanta przejęły budynki sakralne i zmieniły je na budynki świeckie. Napaść Rosji zmusiła do ucieczki miliony Ukraińców ,głównie z okupowanych terenów środkowej i wschodniej Ukrainy.

W obliczu tej tragedii druga niedziela listopada w Polsce, w Kościele katolickim, jest dniem solidarności z prześladowanym Kościołem  na Ukrainie. Możemy się zastanowić nad tym, na ile Kościół prześladowany potrzebuje pomocy, a także na ile ta doświadczona cierpieniem wspólnota stanowi dla nas przykład wielkiej wiary. Żyjąc w kraju o zakorzenionej tradycji katolickiej jesteśmy narażeni na pokusę triumfalizmu i oddalenia się od Boga poprzez przyzwyczajenie i rutynę. Solidaryzujmy się z tymi, którzy mogą nas bardzo wiele nauczyć. Oni stają przed Bogiem pełni ufności i nadziei. Wspierajmy ich modlitwą i ofiara materialną.

Skalbmierz, 13 listopada 2022 rok

Ks. Marian Fatyga