Gmina Pałecznica ogłasza nabór budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych.

Program obejmie zakup i montaż zbiorników retencyjnych podziemnych lub nadziemnych o kubaturze powyżej 1m3.

Działanie to ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Osoby chętne do udziału w Programie proszone są o kontakt. Więcej informacji : Magdalena Kopeć  Tel: 41 38 48 037 wew.33