14 Czerwca Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa

Już po raz szesnasty 14 czerwca będziemy obchodzić święto tych wszystkich, którzy dzieląc się z innymi swoją krwią, ratują życie drugiemu człowiekowi. To wyjątkowe święto wyjątkowych ludzi! Prosta, ustawowa definicja Honorowego Dawcy Krwi ogranicza się do stwierdzenia, że jest nim każdy, kto chociaż raz bezinteresownie oddał krew na cele lecznictwa. Tak naprawdę jest to jednak określona postawa wobec drugiego człowieka, wobec życia. Nie oczekując nagrody Honorowy Dawca Krwi śpieszy z pomocą nieznanym chorym i ofiarom wypadków, dla których krew jest często jedynym, niezbędnym i niezastąpionym lekiem.

Od 2004 roku krwiodawcy całego świata obchodzą swoje święto 14 czerwca, jako Światowy Dzień Krwiodawcy, jednak historia międzynarodowego świętowania jest dłuższa.

Dzień ten, jako Krajowy Dzień Krwiodawcy będzie obchodzony na terenie całej Polski. W Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie można oddać krew, zapoznać się ideą honorowego krwiodawstwa oraz zwiedzić miejsca gdzie krew jest pobierana i przetwarzana. Wszystkie te działania mają służyć zmniejszeniu dystansu pomiędzy dawcą a biorcą tego cennego leku.”

Od najdawniejszych czasów krew była uważana za siedlisko  życia. Zgodnie ze starotestamentowym prawem żydowskim nie można było jej spożywać, bo wyłącznie Bóg miał do niej prawo. Była przypieczętowaniem przymierza na Synaju i chroniła Izraelitów przed plagą w czasie paschy w Egipcie. Jezus w czasie ostatniej wieczerzy dał nam swoje ciało i krew, które uobecniają się w każdej Eucharystii. Krew ma szczególną rolę w całej historii zbawienia człowieka. Jest niezbędna do życia i przez to w jakiś szczególny sposób Bóg rości sobie do niej prawo. Nie można jej podrobić, produkować wymyślonymi przez człowieka sposobami. To pokazuje naszą ograniczoność. Potrzeba transfuzji może przypomnieć o tym, że jesteśmy zdatni na czyjąś pomoc. Ktoś ofiarując swoją krew dzieli się z potrzebującym życiem. Dawca jej, poza chwilowym osłabieniem nie ponosi konsekwencji – krew się reprodukuje tak, że za jakiś czas znów może być pobrana.

W Międzynarodowym Dniu Krwiodawstwa oddajemy cześć i szacunek wszystkim honorowym dawcom krwi! Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy jednoczymy się ze wszystkimi honorowymi krwiodawcami – altruistami, którzy dzieląc się cząsteczką siebie, ratują ludzkie życie.

Pragniemy dziś serdecznie podziękować za ich Dar Serca oraz życzyć mnóstwa satysfakcji płynącej z tej wyjątkowo humanitarnej formy wyrażania własnego człowieczeństwa. Życzymy także wiele zdrowia i radości w życiu.

Skalbmierz, 14 czerwca 2020 rok

Ks. Marian Fatyga