14 kwietnia – rocznica Chrztu Polski

Obchody rocznicy Chrztu Polski są dla naszego narodu wspaniałą okazją do zastanowienia się nad polską tożsamością. Obecny stan wiedzy nie pozwala na dokładne określenie miejsca, w którym Mieszko I przyjął chrzest. Zgodnie ze zwyczajem średniowiecznym sakramentu tego udzielano w Wielką Sobotę. Prawdopodobnie obrzędowi zanurzenia w wodzie poddany został cały dwór księcia. Natomiast dwa lata później przybył do Polski Jordan – pierwszy biskup. Mieszko pragnął, by religia chrześcijańska była fundamentem jedności państwa, którego mieszkańcy wywodzili się z różnych plemion, oddających cześć pogańskim bożkom. Słynny kronikarz, Gall Anonim, twierdził, że inspiratorką decyzji księcia była jego żona, czeska księżniczka Dobrawa.

W ten sposób Polska weszła w krąg cywilizacji zachodniej. Za sprawa misjonarzy, duchowieństwa, zaczęto dynamicznie prowadzić działalność ewangelizacyjną i edukacyjną. Znajomość łaciny pozwalała na owocną dyplomację. Przybywający na tereny Polski misjonarze uczyli miejscową ludność uprawy roli, gospodarki wodnej, wznoszono świątynie, zakładano szkoły.

Chrzcielnica z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu mieści się po lewej stronie ołtarza bocznego we wschodniej ścianie nawy północnej. Obecna chrzcielnica reprezentuje styl barokowy. Pochodzi z XVIII wieku. Część wykonana  z ciemnego, polerowanego marmuru – składa się z misy chrzcielnej ustawionej na profilowanym trzonie i trzech schodach o półkolistym kształcie. Czasza przykryta jest drewnianą pokrywą. Pokrywa ma kształt stożka. U dołu zdobi go szeroka listwa z rzeźbionym ornamentem. Zwieńczenie na pokrywie znajduje się figura, wyrzeźbiona w drewnie św. Jana Chrzciciela odzianego w płaszcz ze skóry, trzymającego krzyż z proporcem. U nóg świętego leży baranek.

15 stycznia 2010 roku chrzcielnica została poddana renowacji. Prace nad renowacją trwały ponad dwa miesiące i wyniosły kwotę 25 tys. złotych. Renowację wykonała Pracowania Konserwacji Dzieł Sztuki Eweliny i Marcina Gruszczyńskich z Rzeszowa.

Wśród wielu znanych osób pochodzących ze Skalbmierza: w tym kościele został ochrzczony Stanisław ze Skalbmierza – pierwszy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zachęcam do odwiedzenia kościołów, w których zostaliśmy ochrzczeni i włączeni do wspólnoty Kościoła i poznania także z imienia i nazwiska prezbiterów, którzy włączyli nas do wspólnoty ochrzczonych.

Dziś, kiedy w Polsce obchodzimy rocznicę Chrztu naszej ojczyzny, możemy stwierdzić, że chrześcijaństwo stanowi istotę duchowego dziedzictwa Polski. Obecna sytuacja w Europie wymaga od chrześcijan opowiedzenia się po stronie dekalogu. Warto postawić sobie pytanie: w jaki sposób żyje na co dzień sakramentem chrztu świętego. Ważne, a by konsekwencje naszego chrztu miały wpływ na nasze decyzje i wybory. To, co uczynił Mieszko I zasługuje wciąż na piękną i dalekosiężną kontynuację.

Podążajmy drogą, którą nakreślił Mieszko I. Wywieśmy flagę na naszych domach  , aby upamiętnić po raz trzeci  datę chrystianizacji naszych ziem i początek budowania naszej państwowości.  

Skalbmierz ,14 kwietnia 2021 rok

ks. Marian Fatyga