15 Maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny

W dniu dzisiejszym społeczność międzynarodowa zaproszona jest, a by w  sposób szczególny skierować uwagę na sytuacje współczesnych rodzin. W Polsce to najbardziej naturalna wspólnota osób, od wieków cieszyła się wielkim szacunkiem. To w rodzinie przychodzą na świat dzieci, otrzymują wychowanie i wzrastają w miłości. Każdy z nas wie, że rodzina jest tym naturalnym środowiskiem przekazywania wszelkich wartości.

            Międzynarodowy Dzień Rodziny został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Choć wiele tematów wymaga naszej wzmożonej uwagi, to jednak wspólnotowy wymiar życia powinien być przedmiotem szczególnego zainteresowania odpowiedzialności każdego z nas. Rodzina jest pięknym i zarazem najbardziej naturalnym znakiem miłości. Nie sposób realizować naszych osobistych powołań bez odniesienia do rodziny. Dla jednych będą nią współmałżonek wraz z dziećmi, dla innych wspólnota zakonna, podopieczni, wychowankowie.

            Różnie traktujemy naszych starych, chorych, czasami zniedołężniałych  rodziców. W wielu chrześcijańskich domach otoczeni są miłością i należną czcią. Czasami jednak pozostawiamy ich samym sobie, albo traktujemy ich jako piąte koło u wozu. Czwarte przykazanie Boże jest wciąż aktualne, także w naszych czasach, kiedy wielu je odrzuca i żyje tak, jakby Boga nie było.

            Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o rodzinie: „Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i do przekazywania życia.

        W ostatnim czasie jesteśmy świadkami zmasowanych ataków skierowanych przeciw tradycyjnej, polskiej rodzinie ze strony różnych środowisk. Jako odpowiedzialni i kochający bliźniego chrześcijanie musimy najpierw dokonać rachunku siemienia. Być może negatywne postawy stają się powodami do formułowania zarzutów. Nie przypadkowo Syn Boży przyszedł na świat w rodzinie – Bóg dał nam wyraźny znak. Maryja i Józef w pokorze serc potrafili zaufać Stwórcy i włączyć się w dzieło odkupienia. Papież Franciszek w czasie rozważania modlitewnego z rodzinami tak mówił: „Chrześcijanie zawierają sakrament małżeństwa, ponieważ są świadomi, że go potrzebują. Potrzebują go, żeby być z sobą zjednoczeni i żeby pełnić posłannictwo rodziców. W radości i smutku, w zdrowiu i chorobie – tak mówią podczas ceremonii zawierania sakramentu małżeństwa. I potrzebują pomocy Jezusa, żeby podążać razem z ufnością, żeby każdego dnia akceptować się nawzajem i przebaczać sobie każdego dnia”.

Cywilizacja śmierci, o której mówił w swoim nauczaniu św. Jan Paweł II, poprzez media dociera bardzo mocno. Wielu z nas uległo propagandowym manipulacjom na temat rodziny. Dlatego w Dniu Rodziny odkryjmy na nowo jej piękno i Boży zamysł.

Skalbmierz, 15 maja 2016 rok  ,  ks. Marian Fatyga