17 stycznia – Dzień Judaizmu

Dialog chrześcijan z wyznawcami Judaizmu stanowi wyjątkową przestrzeń wymiany myśli religijnej, bowiem wspólnie odnosimy się do przymierza Boga z ludźmi i pielgrzymujemy do obiecanego przez Stwórcę Królestwa.

Osoba Jezusa Chrystusa, którego Bóstwo nie mieści się w kanonach prawd wyznawanych przez „starszych braci w wierze”, stanowi dla nas swoisty pomost genealogiczny. Jezus Chrystus wywodzący się w porządku ziemskim z rodu Dawida napomina nas, abyśmy w każdym człowieku nie tylko widzieli dziecko samego Boga, lecz także w myśl ewangelizacyjnego powołania kroczyli wraz z nim ku zbawieniu. Św. Jan Paweł II usilnie zabiegał o zbliżenie Żydów i chrześcijan. Jego słowa i gesty były tego wymownym potwierdzeniem. Zdajemy sobie sprawę z różnych trudności i utrwalonych uprzedzeń między Żydami a chrześcijanami. Dlatego powinniśmy prosić o światło Ducha Świętego, by prowadzić owocny dialog przede wszystkim na religijnym fundamencie.  17 stycznia przypada Dzień Judaizmu. Warto sięgnąć do korzeni naszej wiary, aby uświadomić sobie znaczenie Bożego Orędzia. W dobie erozji wartości potrzeba dziś zaangażowania ludzi sumienia, zjednoczenia w obronie odwiecznych prawd, porządkujących relacje między Żydami a chrześcijanami. Warto wspomnieć w tym momencie o krótkiej historii Żydów w Skalbmierzu. Ludność żydowska w Skalbmierzu miała zakaz osiedlania się. Żydzi przyjeżdżali jedynie na targi. Pierwsi mieszkańcy pochodzenia żydowskiego pojawili się w Skalbmierzu w końcu lat 80. XIX w. Przybyli oni głownie z pobliskich Działoszyc, ale i z terenów dalszych, jak np. Wolbrom. Dopiero w ostatnich latach XIX w. wygląd Skalbmierza uległ stopniowej poprawie. Zwiększyła się liczba mieszkańców. I tak w 1897 roku na 1258 Skalbmierzan 899 było katolikami zaś 359 było wyznania mojżeszowego. We wrześniu 1942 roku naziści wywieźli Żydów ze Skalbmierza do obozu zakładu w Bełżcu.

W Dniu Judaizmu obejmijmy pamięcią tych, którzy kiedyś tu mieszkali oraz podejmijmy wysiłek budowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i otwartości. Modlitwa chrześcijan i Żydów otwiera przed nami rozległe perspektywy dialogu.

Skalbmierz, 18 stycznia 2015 rok                                      Ks. Marian Fatyga