18-25 stycznia 2016 r. – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Od 18 stycznia przez tydzień rozpoczyna się wyjątkowy i błogosławiony czas dla wspólnoty ludzi wierzących w Chrystusa. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma wszystkich wierzących usposobić do odpowiedzi na wezwanie Jezusa „Abyśmy byli jedno”. Wszyscy ci, którzy głoszą Ewangelię posiadają indywidualne predyspozycje, charyzmaty, powinni zmierzać do jednego celu, jakim jest zbawienie. Na mocy sakramentu chrztu świętego, każdy katolik jest wezwany do misji głoszenia Chrystusa w świecie.

Tegorocznym hasłem przewodnim Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest wezwanie zaczerpnięte z I Listu św. Piotra: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”. Toteż warto poczynić refleksję nad świadomością obecności Boga w życiu codziennym. Skupiając się na pokonywaniu codziennych trudności, żaląc się na niesprzyjające okoliczności życiowe, ciągłym narzekaniu zapominamy o wielkim skarbie wiary. Współczesny człowiek zorientowany na materialne aspekty życia może zupełnie przeoczyć owoce Bożego błogosławieństwa. Dużo łatwiej przychodzi nam narzekanie na to, co trudne, a niekiedy bolesne, niż uwielbienie Boga za to, co czyni dla nas w swojej nieskończonej miłości. Papież Franciszek mówił: „Bóg stając się człowiekiem uczynił swoim nasze pragnienie, nie tylko pragnienie wody, ale przede wszystkim pragnienie życia pełnego, życia wolnego od niewoli, zła i śmierci. Jednocześnie umieścił w sercu każdego pragnienie Boga”. Jak możemy dzielić się ze światem wiarą, gdy tak naprawdę jest ona nieobecna w naszym prawdziwym życiu. Ekumenizm, a więc pragnienie jedności nie może zawierać się jedynie w słusznych deklaracjach. Dziś potrzeba konkretnych działań i szukania tego, co łączy, a nie tego, co dzieli.

 

 

Skalbmierz, 17 stycznia 2016 rok

 

Ks. Marian Fatyga