2 maja – Dzień Flagi Narodowej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja, skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na fladze. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 roku, na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2004 roku.

Dzień flagi ma na celu propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie. Ustanowienie 2 maja Dniem Flagi Państwowej ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z I. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając miasto przyczynili się do zakończenia działań wojennych w czasie II wojny światowej. Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, w których w przeddzień święta ustanowienia Konstytucji 3 Maja, władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla upamiętnienia tego wydarzenia. Powoli, co roku święto to utrwala się w świadomości społecznej. 2 maja jest dniem, którego organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje polityczne. Jedną z nowych form uczczenia tego święta jest noszenie tzw. kokardy narodowej, czyli kolistej rozetki w barwach biało-czerwonych.

Polacy chętni eksponują barwy narodowe podczas uroczystości świąt kościelnych i państwowych, kibicując polskiej reprezentacji w trakcie ważnych wydarzeń sportowych czy biorąc udział w różnego rodzaju demonstracjach. Biel i czerwień odwołują się do samego godła państwowego, a mianowice do orła białego na czerwonym tle. Kolor biały jest symbolicznym odniesieniem do srebra, a także wody. Ma również znaczenie w wymiarze duchowy, reprezentując czystość i niepokalanie. Kolor czerwony z kolei, symbolizujący ogień i krew oznacza odwagę i waleczność. Mamy szczęście żyć w czasie pokoju, choć z racji geopolitycznego położenia Polski musimy wciąż borykać się z ciągłymi naciskami i napięciami państw ościennych.

W obchodzonym Dniu Flagi zastanówmy się nad znaczeniem wartości, które one symbolizują. Odnieśmy je do naszego życia. Kierujmy się prawem sumienia w mężnym zabieganiu o prawdę, w wymiarze osobistym i wspólnotowym.

Skalbmierz, 1 maja 2016 rok

Ks. Marian Fatyga