2014 – Rok Józefa Chełmońskiego

Obecny rok to rok znanego polskiego malarza Józefa Chełmońskiego. „Babie lato”, „Bociany”, „Kuropatwy”, „Orka”  „Czwórka”, „Burza”, „Napad wilków” te obrazy należą do najpiękniejszych w historii polskiego malarstwa. Ich autorem jest Józef Chełmoński, które 160-lecie i 95-lecie śmierci uroczyści obchodzimy w bieżącym, roku. Szczególne znaczenie te rocznice miały dla ziemi łowickiej, gdzie artysta się urodził. Autor „Babiego lata” jest szczególnie bliski mieszkańcom ziemi łowickiej. Twórca na tej ziemi się urodził i stąd wyszedł w świat, by rozwijać swój talent. Przez swoją twórczość malarską Chełmoński pragnął kształtować stosunek współczesnych i potomnych do Polski, do świata, do Boga. Przyjaźnił się m. in. z Adamem Chmielowskim, później bratem Albertem, a ten napisał swego czasu do przyjaciela: „Posyłam Ci obraz Matki Boskiej, który mam po matce. Powieś go nad łóżkiem, żeby ta dobra Pani, którą przedstawia strzegła ciebie i twojego domu”. Obraz ten wisiał nad łóżkiem Chełmońskiego aż do jego śmierci.

Malarz w swej twórczości nasyconej lirycznie nastrojowym realizmem, ukazał piękno polskiego krajobrazu i utrwalił piękne widoki polskiej wsi. Z umiłowania swojskości pochodzi taka wizja rodzimego krajobrazu w obrazach Chełmońskiego, którą do dziś utożsamiamy z pojęciem polskości. Tę polskość Chełmoński wyniósł z domu rodzinnego, gdzie uczył się miłości do ziemi ojczystej, kultu tradycji, patriotyzmu, poczucia sprawiedliwości i szacunku dla ciężkiej pracy ludu wiejskiego. Józef Chełmoński należy nie tylko do tych wybitnych malarzy, których zachwycają, ale i do tych wielkich ludzi, którzy byli tytanami pracy. Biografowie podają, ze w przeciągu 45 lat namalował on ponad 400 obrazów. Dewizą życiowa malarza było „dać z siebie wszystko”. Jak Fryderyk Szopen muzyką promuje Polskę, tak Józef Chełmoński obrazem.

 

Skalbmierz, 28 września 2014 rok                                                                   Ks. Marian Fatyga