24 listopada – zakończenie Roku Wiary

W niedzielę 24 listopada nastąpi uroczyste zakończenie Roku Wiary. Na pewno każde zakończenie niesie z sobą pewien rodzaj podsumowania. Papież Benedykt XVI uroczyście zainaugurował Rok Wiary 11 października 2012 roku w 50 rocznicę rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II, natomiast uroczyście zamknie Rok Wiary nowy papież Franciszek.

Przeżywany Rok Wiary był zaproszeniem do autentycznego nawrócenia do Chrystusa, zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Każdy wierzący mógł ponownie odkryć treść wyznawanej wiary i zastanowić się nad samym aktem wiary. Każdy z nas musi zrobić rachunek sumienia z przeżycia tego czasu. A czas ten obfitował w liczne wydarzenia. Odbyło się Europejskie Spotkanie Młodych, przeżyliśmy rezygnację papieża Benedykta XVI, zadziwia nas wszystkich prostota i radość wiary papieża Franciszka. Od obu papieży otrzymaliśmy encyklikę „Lumen fidei”, czyli „Światło wiary”. Te wszystkie wydarzenia służyły zrealizowaniu zadań, które niósł ze sobą ten szczególny rok. 

Kończący się w Kościele Katolickim Rok Wiary stawia  przed nami pytanie o to, jaka jest nasza wiara  wszak chrześcijanie mają  „ być  solą ziemi”.

Za nami prawie cały listopad. 30 listopada w kalendarzu liturgicznym  kościoła katolickiego wspominamy  Św. Andrzeja Apostoła .Święty Andrzej po raz pierwszy zetknął się z Jezusem  dzięki świadectwu św. Jana Chrzciciela  i zaraz przyprowadził do Jezusa swojego brata Piotra. Andrzej od tego momentu należał do uczniów najbliższych Jezusowi. Święty Andrzej  ożywiony duchem wiary poszedł za Jezusem  i nauczył się u niego wiele .Wiara , która skłoniła  św. Andrzeja do działalności apostolskiej  i do męczeńskiej śmierci, jest taką samą wiarą , którą wyznajemy w każdą niedzielę podczas sprawowania Eucharystii i którą , zgodnie z nakazem misyjnym  Zbawiciela , mamy dzielić się  z tymi , którzy żyją wokół nas.

Święty Andrzej był odważny w zadawaniu Jezusowi trudnych pytań. W  ewangeliach  apostoł pojawia się często , ale mało wiemy o jego działalności misyjnej po zmartwychwstaniu Chrystusa. Apostolskie posłannictwo zaprowadziło go  do Azji Mniejszej , gdzie oddał życie za wiarę.  Poniósł  śmierć męczeńską na krzyżu w kształcie litery X . Zwany krzyżem Świętego Andrzeja. Narodziny dla nieba miały miejsce 30 listopada  60 roku.

Święto apostoła jest okazją do odnowienia świadomości naszej przynależności do Kościoła, którego zaczątkiem  była wspólnota  dwunastu Apostołów .My przynależymy do Jezusa  dlatego ,że ktoś nam przekazał wiarę .Z drugiej strony od naszej wiary i świadectwa zależy również czyjeś poznanie Jezusa i nawrócenie .

Popularnie  zwany ten dzień  jako „Andrzejki” przypada na koniec roku liturgicznego lub początek Adwentu. Jest okazją dla wielu do wspólnej zabawy i wróżb.

 Skalbmierz, 24 listopada 2013 rok                                   Ks. Marian Fatyga