27 września – Dzień Podziemnego  Państwa Polskiego

W czasie okupacji hitlerowskiej zabroniona i karana była wszelka działalność kulturalna, wydawnicza, nie mówiąc już o tworzeniu struktur wojskowych. Polacy  znaleźli jednak sposoby nie tylko na jednostkowe działania tego typu, ale zorganizowali trwałą strukturę nazywaną Państwem Podziemnym. Zorganizowali największa podziemną armię w Europie, mieli prawdziwe cywilne władze konspiracyjne, przygotowane do przejęcia władzy po zakończeniu działań wojennych, drukowali ponad 1000 tytułów, prowadzili szkolnictwo, zakładali teatry.

Dzień 27 września został ustanowiony Dniem  Podziemnego Państwa Polskiego uchwalone 11 września 1998 roku przez Sejm poprzez aklamację .Wyrażała ona szczególną wdzięczność i szacunek twórcom ,ofiarnym działaczom podziemnych struktur Państwa Polskiego,a także tym wszystkim ,którzy w wyjątkowo trudnych warunkach , z narażeniem własnego życia walczyli o niepodległość Ojczyzny. Najważniejszym celem Armii Krajowej było prowadzenie walki z Niemcami (zgodnie z możliwościami i dostępnymi środkami) oraz przygotowanie kadr, a następnie sformowanie jednostek wojskowych w celu jawnego wystąpienia przeciwko okupantowi w najbardziej sprzyjającym momencie wojny. Tajne struktury, podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie. W nocy z 26 na 27 września 1939 roku w oblężonej Warszawie powołano do życia Służbę Zwycięstwu Polski .Zadaniem tej konspiracyjnej organizacji wojskowej była walka z okupantem. Dwa miesiące później przekształcono ją w Związek Walki Zbrojnej a następnie w Armię Krajową. Pod koniec 1944 roku Armia Krajowa liczyła 400 tysięcy żołnierzy.

Polacy są znani z tego, że jednoczą się w czasie zagrożenia i potrafią wtedy, z Bożą pomocą dokonać rzeczy wielkich. Dziś kiedy toczy się wojna na Ukrainie , doświadczamy kryzysu energetycznego, zagrożenia ze strony Rosji. Ale  zagrożenie przychodzi  też przez rozpad więzi rodzinnych, alkoholizm i uzależnienia, brak solidarności społecznej. Przez to wszystko człowiek staje się coraz bardziej podatny na manipulację. Zapominamy, że to zdrowa, kochająca, dająca poczucie bezpieczeństwa i przekazująca wartości rodzina jest gwarancją społeczeństwa dojrzałego i szczęśliwego. Jednoczmy się zatem w walce o dobrą przyszłość naszego narodu – to niech będzie dla nas patriotyzm dnia .

Skalbmierz, 28 września 2022 rok

Ks. Marian Fatyga