29 kwietnia – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

W czasie II wojny światowej  polskie duchowieństwo doznało zmasowanego, okrutnego prześladowania ze strony Niemców. Szacuje się, że połowa księży została pozbawiona życia lub możliwości sprawowania posługi duszpasterskiej na skutek różnych represji. Obóz koncentracyjny w Dachau był miejscem, gdzie więziono bardzo wielu kapłanów. Poddawano ich torturom, eksperymentom pseudo-medycznym oraz zmuszano do ciężkiej, fizycznej pracy. Bardzo mocno karano wszelkie próby praktyk religijnych. Kiedy linia frontu zaczęła już przesuwać się na niekorzyść Niemców, chciano zlikwidować obóz. Osadzeni rozpoczęli gorliwą modlitwę i za wstawiennictwem św. Józefa prosili Boga o ocalenie. 29 kwietnia 1945 roku zostali uratowani przez żołnierzy amerykańskich.

Zgodnie  ze złożoną Bogu przysięgą od 1948 roku wielu duchownych uczestniczyło w dziękczynnej pielgrzymce do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Na tę pamiątkę przedostatni dzień kwietnia jest poświęcony pamięci księży i braci zakonnych, którzy złożyli ofiarę ze swojego życia, służąc Bogu i ludziom. Zamęczono ich w obozach koncentracyjnych, zamordowano w czasie przesłuchań, rozstrzelano w lasach, często zakopano ich ciała w bezimiennych mogiłach. Oni jednak do końca pozostali wierni swojemu kapłańskiemu powołaniu.

Ich niezłomna postawa jest dla nas przykładem głębokiej wiary i patriotyzmu. Zatem warto i należy przybliżać wiernym ich życiorysy. Męczeństwo jest świadectwem najgłębszego zjednoczenia Chrystusem – umiłowania do końca, zaparcia się samego siebie. Dziękujemy im za tak radykalne świadectwo wiary i życia.

 

Skalbmierz, 24 kwietnia 2016 rok

Ks. Marian Fatyga