30 maja – Dzień Rodziny Zastępczej

Współczesna rodzina narażona jest na liczne niebezpieczeństwa. Jesteśmy świadkami różnych przemian, które powodują niszczenie instytucji rodziny. Dostrzegamy coraz częściej ogromną ilość rozwodów. Jesteśmy świadkami dramatów rodzinnych, rodziców i ich dzieci. Największym dramatem dla dzieci jest utrata poczucia bezpieczeństwa, miłości jaką jest rodzina.

  Przysposobienie dzieci w Polsce dotyka coraz większej ilości osób. Adopcja ma bardzo stare korzenie .Znana i popularna była już w starożytności .W polskim prawie temat adopcji funkcjonuje już od XIII wieku. Współcześnie rozumiana jest jako uznanie biologicznie dziecka za własne.

            30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, zastanawiamy się nad cechami osób mogących zabiegać o stworzenie domu dla dzieci z różnych przyczyn opuszczonych, czy osieroconych.

            Rodzina zastępcza jest wspólnotą ludzi, pragnących dzielić się miłością. Powołanie do adopcji jest zaproszeniem do podążania drogą bezwarunkowej miłości. Adopcja powinna być przemyślanym wyborem, mającym rozszerzyć naturalne granice życia rodzinnego. Jednak, aby rodzina otworzyła się i przyjęła nową osobę potrzeba pracy.

            Kim są zastępczy rodzice? To osoby, które decydują się wziąć do siebie obce dzieci, które zazwyczaj mają góra 13 lat, a ich naturalni rodzice nadużywają alkoholu czy mają problemy z prawem. Opiekunowie otrzymują pieniądze na otrzymane dziecko i dają swoją miłość powierzonemu dziecku.

            W dniu dzisiejszym w szczególny sposób pamiętajmy o odważnych rodzinach, które podjęły się zadania bycia zastępczymi rodzicami. Wiemy doskonale ile trudu wymaga to zadanie i ta rola. Kilka lat temu,  byliśmy świadkami kiedy media ukazały, brak odpowiedzialności i dramat jednej z rodzin zastępczych z Pucka. Ufajmy, że to jedno wydarzenie nie może przekreślić piękna i szlachetności tego co czynią rodzice zastępczy.

 „ Są dwie trwałe rzeczy,które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsze to korzenie , a drugie to skrzydła” W. Carter

Skalbmierz, 30 maja 2020 rok

Ks. Marian Fatyga