31.05.2015 r. WYBORY DO IZB ROLNICZYCH- GMINA PAŁECZNICA

W niedzielę 31.05.2015 r. odbędą się Wybory do Izb Rolniczych – Gminy Pałecznica. Lokal ( remiza OSP Pałecznica) będzie otwarty w godz. 8:00-18:00.

Obwieszczenie