76. rocznica wybuchu II wojny światowej

„Pokolenie, które przeżyło II wojnę światową już odchodzi. Odchodzi również pokolenie tych, którzy mieli odwagę wypowiedzieć słowa skruchy i przebaczenia oraz rozpocząć nowy rozdział w dziejach naszych narodów. Dzisiaj należy troszczyć się o to, aby nowe pokolenia zdobyły i zachowały właściwie rozumienie II wojny światowej”. To fragment oświadczenia przewodniczących konferencji episkopatów Polski i Niemiec.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dar wolności. Mamy możliwość realizować własne plany, podejmować decyzje, samodzielnie wyznaczać sobie cele i do nich dążyć. Jesteśmy obywatelami suwerennego państwa. Na początku września wspominamy wszystkich weteranów, którzy nie szczędząc sił i krwi przedkładając dobro ojczyzny ponad własny interes walczyli o polską niepodległość.

1 września 1939 roku przestrzeń terytorialna Rzeczypospolitej została zbrojnie zaatakowana przez niemieckiego agresora. Niedawno wywalczona niepodległość znowu została poważnie zagrożona. Okupanci w bestialski sposób rozprawiali się z ludnością na podbitych terenach. Opinia międzynarodowa dowiedziała się o rozmiarach ludobójstwa, a mimo to nie podjęła żadnych działań w celu jego zatrzymania. W tak trudnych, a niekiedy wydawało się, i beznadziejnych okolicznościach, Polacy stawiali mężny opór niemieckiej, a następnie sowieckiej napaści. Wielu poniosło śmierć w walce, inni zostali uwięzieni w łagrach i czy obozach zagłady. Historie poszczególnych osób są pełne tragizmu, ale jednocześnie stanowią świadectwo wielkiego bohaterstwa i honoru. Ponadto są dla współczesnych inspiracją i przykładem bohaterstwa. Wspaniały etos polskiego żołnierza został nie tylko potwierdzony, ale ubogacony przez bojowników, zarówno tych uznanych i wspominanych, jak i również pochowanych w bezimiennych mogiłach.

Kiedy dziś wspominamy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej zobowiązujemy się do pamięci o tych, którzy byli odważni oddać życie za wolną Polskę. Nie mniej niż dawniej potrzebujemy dzisiaj również żywej troski o pokój i kształtowanie człowieka wolnego od nienawiści wobec innych i zdolnego do budowania porządku opartego na godności ludzkiej.

 

 

Skalbmierz, 6 września 2015 rok

 

Ks. Marian Fatyga