76 rocznica zakończenia II wojny światowej

76 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Myślimy o tym fakcie jako o wydarzeniu historycznym, ale z drugiej strony uświadamiamy sobie, że żyją jeszcze pośród nas świadkowie i uczestnicy tamtych wojennych wydarzeń. Ich obecność, rozmowy, spotkania są żywym wspomnieniem i lekcją, z której powinniśmy wyciągać konstruktywne wnioski.

8 maja został narodowym Dniem Zwycięstwa, o czym stanowi ustawa uchwalona w dniu 24 kwietnia 2015 roku przez Sejm. Zarazem zniosła ona obchodzone  9 maja Święto Zwycięstwa i Wolności. Posłowie uchwalili ustawę, w której znalazł się zapis, że dzień 8 maja ustanawia się Narodowym Dniem Zwycięstwa „w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami”. Zgodnie z ustawą stał się ten dzień to świętem państwowym.

Powojenne spory o interpretację oraz o ceny konkretnych ludzkich postaw mają bardzo duże znaczenie w kształtowaniu współczesnej świadomości obywatelskiej. Dostrzegamy iż mamy coraz większe problemy z definiowaniem pojęć, związanych z patriotyzmem, polskością. Kiedy dziś zastanawiamy się nad zakończeniem II wojny światowej, dostrzegamy ogromny niepokój na świcie i obawy związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Pomni niezliczonej  rzeszy ofiar II wojny światowej musimy dokładać wszelkich starań, by utrwalać pokój. On jest fundamentem prawdziwego, długofalowego rozwoju. O niepodległą Polskę walczono przez wiele lat. Naszemu narodowi udało się przetrwać zbrojne ataki, ze strony o wiele silniejszego wroga, okrucieństwo okupantów, a następnie reżim komunistyczny, dzięki niezłomności polskiego ducha i zawierzeniu Bogu, który jest Panem historii.

Zachęcam do intensywnego dialogu, który zawsze łączy się z gotowością wysłuchania drugiej strony. „Niemcy i Polacy powinni wspólnie kierować swoją uwagę ku ludziom, którzy wciąż jeszcze cierpią z powodu traumatycznych przeżyć związanych z wojna”. To fragment oświadczenia Episkopatu Polski i Niemiec z okazji 70. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej”.

 Żyjemy wciąż w niebezpiecznych czasach konfliktów i nieprzewidywalnych decyzji i działań przywódców świata , dlatego wciąż zabiegajmy o pokój i dialog bo tylko pokój jest wartością budującą .

Skalbmierz, 9 maja 2021 rok

Ks. Marian Fatyga