Informujemy, iż w dniu 15.09.2017 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Dodatkowe informacje udzielane są w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy Pałecznica, tel. 41 38 48 037 w.13.