9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Co roku w dniu 9 stycznia obchodzimy Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Stowarzyszenie to rozpoczęło swoją działalność w 1928 roku. Do dnia dzisiejszego wnosi ogromny wkład w promowanie postaw ekologicznych, mając na uwadze wspaniałe, naturalne środowisko naszej ojczyzny. Zachęcam zatem w tym dniu do refleksji nad naszym osobistym odnoszeniem się do bogactwa i piękna otaczającego nas Stworzenia. Warto też pomyśleć nad przyrodą, jako Bożym stworzeniem i powierzeniem odpowiedzialności za nią najwyższemu ze stworzeń – człowiekowi.

Pierwsze strony Pisma Świętego są opisem stworzenia świata przez Boga. Finałem tego wspaniałego dzieła jest powołanie do życia człowieka, któremu Stwórca powierzył odpowiedzialność nad fauną i florą. Nosząc w sobie obraz Boga miejmy świadomość odpowiedzialności za ziemię, by nie godzić się na bezmyślną i destrukcyjną eksploatację. Niestety odczuwamy skutki degradacji środowiska naturalnego. Mają one negatywny wpływ na stan naszego zdrowia, a także kondycje duchową, a przecież tak lubimy odpoczywać na łonie natury, gór, lasów, wód.. Dlatego też zabiegajmy o ich ochronę.

Obcowanie z bogactwem środowiska naturalnego otwiera człowieka na poznanie Boga, inspiruje do spontanicznej i pogłębionej modlitwy. Papież Franciszek mówił: świadomość powagi kryzysu kulturowego i ekonomicznego musi przełożyć się na nowe nawyki. Wiele osób wie, że obecny postęp oraz zwyczajne nagromadzenie rzeczy i przyjemności nie wystarczą, aby ludzkie serce obdarzyć sensem i radością.

W ostatnich latach wiele czasu poświęcono tematowi ekologii, można nawet zauważyć, że wiele środowisk ten temat stawia jako priorytet. Chrześcijanie są w sposób szczególny powołani do aktywności w zakresie ochrony i troski o dobro przyrody. To, w jaki sposób dbamy o środowisko naturalne, jest świadectwem naszego szacunku oraz wdzięczności wobec samego Boga, który obdarzył nas tak wielkim bogactwem.

Skalbmierz, 9 stycznia 2022 rok

Ks. Marian Fatyga