„Prawdziwej wdzięczności nie można niestety wyrazić słowami” Johan Wolfgang Goethe