Ankieta dla mieszkańców

Na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy, przeprowadzamy Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych. Celem diagnozy jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim czynników chroniących i wspierających funkcjonowanie mieszkańców, jak i tych, które im zagrażają. Badaniem zostaną objęci dorośli mieszkańcy z terenu gminy Pałecznica, instytucje lokalne, sprzedawcy napojów alkoholowych oraz dzieci i młodzież w szkołach z terenu gminy Pałecznica. Raport obejmuje następujące obszary: postawy społeczne, przemoc, narkotyki i dopalacze, hazard, nikotyna, alkohol, Internet i media.

Dodam, że jest ona całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych.

Rzeczą bardzo ważną jest, aby na zakończenie każdy wcisnął przycisk WYŚLIJ, ponieważ dopiero wtedy dotrą do nas wyniki.

http://badania.corigo.pl/ankieta/563556/palecznica-2020-badania-mieszkancy-diagnoza-podstawowa.html