Aplikacja mobilna „Twój Parasol”

Informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji moblinej „Twój parasol”, która jest praktycznym i skutecznym narzędziem umożliwiającym uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 

 Aplikacja jest dostępna pod adresem https://twojparasol.com/  lub przez poprzez Google Play i Apple Store.

 Aplikacja umożliwia szybkie wybranie telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.  Zachęcamy do korzystania z aplikacji, zwłaszcza z uwagi na utrudniony kontakt osobisty ze służbami w czasie trwającej epidemii.