Author Archives: btm

Ostrzeżenie meteorologiczne

Dożynki – święto rolników

Obecny rok dla rolników nie jest łatwy z racji pogodowych. Wiosenna susza sprawiła ogromne straty w rolnictwie i ogrodnictwie. Gorący czerwiec i lipiec też zostawił ślady na polach. Też nie jest łatwo świętować, gdy nasi bracia na wschodzie doświadczają skutków wojny na Ukrainie.         

Pod koniec sierpnia w wielu gminach i parafiach odbywają się dożynki. To święto dziękczynienia za dar ziemi, sadów i ogrodów. Gospodynie uwijały się, aby przygotować wieńce dożynkowe – wspaniałe kompozycje wyrażające miłość do Boga za błogosławieństwo w urodzajach. Jednak nie tylko o ciało, ale przede wszystkim o własną duchowość winniśmy się troszczyć. By cieszyć się obfitymi plonami, potrzebna jest wpierw praca wytrwałych żniwiarzy. Wdzięczni jesteśmy Bogu w tym trudnym roku za wszystkie plony. Obrzedowość związana z dożynkami jest bardzo bogata, nawiązyje do wieloletnich tradycji polskiej wsi.Prawie każda wioska należąca do danej gminy, koło gospodyń wiejskich pragną przygotować ,jak najpiękniejszy wieniec dożynkowy i swoje stoisko z przysmakami.Koła gospodyń przeżywają dziś swój renesans. Panie powracają do straych zwyczajów, obrzędów, kulinarnych wypieków.

Ledwie rolnik zakończył zbiory, a tu trzeba już myśleć o jesiennych zasiewach. Przypomina nam o tym Święto Narodzenia Matki Bożej (obchodzone 8 września) popularnie zwane Matki Bożej Siewnej. Narodzenie Maryi było bardzo zwyczajne, że chyba nikt tego nie zauważył. Nie zapaliła się żadna dodatkowa betlejemska gwiazda na niebie, nie przyfrunęli aniołowie, nie przybiegli pasterze. Gdy dorastała otaczała ją zwyczajność. W takiej codzienności,  jaką przeżywała Maryja, pracuje każdy rolnik. W to Święto Matki Bożej, początku jej życia, warto uświadomić sobie sens przemijania, kiedy wrzucając w ziemię zboże – rolnik daje początek nowemu życiu. 

Wrześniowe chmury i niebo, nigdy nie były tak mroczne jak w 1939 roku. Dziś naszym obowiązkiem jest nie tylko pamięć, ale troska, by człowiek już nigdy nie stał się źródłem tak wielkiego zła. Początek września to kolejna rocznica rozpoczęcia II wojny światowej. Obchodzona przez Polaków jest wymownym apelem o autentyczne pojednanie, gdyż bez niego próżne są wysiłki militarne i procesy budujące jedność.  Pewna świadomość oparta na historii i zorientowana na przyszłość pozwoli zrealizować te najpiękniejsze marzenia. Nikt z nas nie wyobrażał sobie ,że 24 lutego wybuchnie wojna w Europie , co zaprzeczy wszystkim staraniom o pokój pokoleń żyjących po II wojnie światowej.

Skalbmierz, 21 sierpnia 2022 rok

Ks. Marian Fatyga

UWAGA

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego w formie elektronicznej za pośrednictwem  platformy e-PUAP. 

Wniosek należy podpisać  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski przesłane na adres e-mail, nie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie będą rozpatrywane.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Informacja

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy  informuje, iż dnia 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przy ubieganiu się o dodatek węglowy nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3000,00 zł jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy, ul. Strażacka 5 lub przez internet (e-puap). 

Pamiętaj ! :

  • o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
  • o podaniu we wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wysłana zostanie informacja o przyznaniu dodatku węglowego.
  • ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznany zostanie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Więcej informacji na temat dodatku węglowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pałecznicy  pod numerami tj. 41/ 384 82 34, 608 644 673

Ostrzeżenie meteorologiczne

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 1920 roku wojska polskie rozpoczęły operację, mającą na celu odparcie ataku rosyjskiego. Odniesione zwycięstwo nazwane Cudem nad Wisłą, uchroniło nie tylko ojczyznę, ale całą Europę przed niszczycielską falą bolszewizmu. Wyznaczenie tej daty na Święto Żołnierza Polskiego ma doniosły, symboliczny charakter.

Współczesna armia jest wciąż modernizowana, by sprostać wymaganiom uczestnictwa w misjach i strukturach międzynarodowych. Stabilizacja sytuacji w Europie i na świecie stanowi dziś cel działań militarnych.

Od 24 lutego 2022 roku, kiedy wybuchła wojna Rosji z Ukrainą ,przeżywamy, jak pokój jest kruchą wartością i jak stale o niego trzeba zabiegać. Stąd troska naszego rządu o zabezpieczenie pokoju i stabilizacji naszej ojczyźnie.

Polski żołnierz znany jest na całym świecie z odwagi, bojowej postawy i przelania życia „za wolność naszą i waszą”. Kształtowany przez wieki etos polskiego żołnierza oraz specyfika polskiej tradycji ukazują nam bohaterska postawę żołnierza polskiego na różnych frontach. Oprócz przygotowań czysto technicznych, wyposażenia wojska nie możemy zapomnieć o kwestiach duchowych i religijnych związanych z tą wyjątkową służbą Bogu i człowiekowi. Stąd też obecni w wojsku księża kapelani. Na naszych oczach kształtuje się nowy obraz polskiej armii. Obecny pobór został zastąpiony świadomym wyborem drogi zawodowej. Coraz częściej polski mundur noszą dumnie kobiety.

 W czasach komunistycznych żołnierze byli często poddawani różnego rodzaju manipulacjom, łamano prawa człowieka. Na szczęście wielu żołnierzy pozostało wiernymi ideałom, przekazywanym przez kolejne pokolenia polskich patriotów.

 Trzeba w święto Wojska Polskiego odkryć na nowo czym jest patriotyzm i miłość do ojczyzny. Wszelkie uroczystości patriotyczne i religijne są szczególną lekcją historii. Warto, aby w nich nie uczestniczyli tylko kombatanci i starsi, ale młode pokolenie, które ma odziedziczyć tę duchową spuściznę. Warto nieustannie nawiązywać do przeszłości zgodnie z powiedzeniem: „Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród , który nie może nawiązywać do swych dziejów ginie”.

 Dziękujemy wszystkim żołnierzom, kombatantom za ich postawę zatroskanych o dobro naszego kraju.

Skalbmierz, 15 sierpnia 2022 rok

Ks. Marian Fatyga

Ostrzeżenie meteorologiczne

UWAGA

Ważna informacja dla mieszkańców miejscowości Lelowice-Kolonia!

Z powodu awarii wodociągu wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 9:30 – 16:00.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia

Ostrzeżenie meteorologiczne