Badania termowizyjne w gminie Pałecznica

plakat kamera-1