Bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych – etap diagnozy

Gmina Pałecznica w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W związku z tym zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety badającej zapotrzebowaniem w zakresie umiejętności cyfrowych.

Pod poniższym adresem znajduje się link do ankiety. Należy wybrać datę urodzenia oraz gminę – Pałecznica.

http://www.diagnozakompetencji.elbox24.pl/