Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Profesjonalny start!”

Firma Consultor Sp. z o. o. 

zaprasza na

BEZPŁATNE SZKOLENIA

w ramach projektu

 „Profesjonalny start!”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

 

GRAFIKA KOMPUTEROWA 100 h

SAMODZIELNY KSIĘGOWY 120 h

SPAWACZ MIG lub MAG 146 h

Zapraszamy:

 

  • bezrobotnych absolwentów – zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
  • w wieku 18 – 27 lat
  • zamieszkałych w woj. małopolskim na terenie powiatów:

brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego, wielickiego

 

W ramach działań w projekcie zapewniamy:

–  bezpłatne szkolenia

–  pośrednictwo pracy

–  płatne  6 miesięczne staże zawodowe

a ponadto:

–  dodatek szkoleniowy

–  zwrot kosztów dojazdu

–  wyżywienie

–  materiały szkoleniowe

–  ubezpieczenie

–  pokrycie kosztów egzaminów zewnętrznych (Książeczka Spawacza)

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

–  badania lekarskie

 

Biuro projektu w Krakowie:

Ul. Szlak 65 pok.709

31 – 153 Kraków

tel. 728 449 194 lub 728 449 195

 

plakat_a3_pskrakow_ver3

Zdjęcie 1 z 1