BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – konsultacje w sprawie nowego Regulaminu

BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
– konsultacje w sprawie nowego Regulaminu

 

OGŁOSZENIE

Informuje się przedstawicieli środowisk lokalnych aktywistów, takich jak: sołtysi, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej, gminne jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i samorządy gospodarcze o trwających konsultacjach społecznych dotyczących nowego  regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
W ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a także z zainteresowanymi budżetem obywatelskim mieszkańcami Małopolski.

Najbliższy termin spotkania w Krakowie to:

20.02.2017 r. godz. 16:30
Urząd Marszałkowski Sala Obrad Sejmiku
ul. Racławicka 56, 30-001 Kraków

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!