Aktualności

Informacja dla rolników

Rolnicy, którzy do dnia dzisiejszego nie odebrali protokołów z oszacowanych szkód  proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Pałecznica w celu ich odebrania!

Szanowni Rolnicy!

W związku z przystąpieniem Gminy Pałecznica do projektu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej pn.: “Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” organizowana jest zbiórka :

-odpadów z folii rolniczej
– opakowań po nawozach
– opakowań typu Big Bag
-odpadów z siatki do owijania balotów
– odpadów ze sznurka do owijania balotów.

Wszystkie osoby, którzy posiadają ww. odpady i chcą je nieodpłatnie przekazać proszone są o kontakt z Urzędem Gminy do 25.05.2022r.: Osoba do kontaktu:
Magdalena Kopeć
Tel: (41) 384 80 37 wew.33

Ankieta

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEuZfi7LCPhoHasmqngn3Hy6IPv6mS5LmPAypSkh4Z9t0mJQ/viewform?usp=sf_link

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

Powroty z zagranicy – jedna z tysięcy historii

Projekt „Wróć z POWERem!” już od dwóch lat pomaga wracającym z zagranicy Małopolanom urządzić się na nowo w naszym województwie. Te dwa lata to kilkaset osób, powrotów, historii. Zapraszamy do obejrzenia jednej z nich Historia jednego z powrotów – film o uczestniczce projektu „Wróć z POWERem!” – YouTube

Wszystkich wracających z zagranicy zachęcamy do kontaktu z Wojewódzkim Urzędem Pracy i projektem „Wróć z POWERem!”:

Warto sprawdzić, jaką pomoc można dostać!

Jeśli:

 • masz mniej niż 30 lat,
 • byłeś co najmniej pół roku za granicą,
 • niedawno stamtąd wróciłeś (albo dopiero zamierzasz wrócić),

zgłoś się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie! Nie musisz być bezrobotny, projekt pomaga także tym, którzy znaleźli już pracę. Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedłużone stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP na terenie całego kraju

Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia dotyczące przedłużenia obowiązywania na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Stopnie będą obowiązywały do 31 maja 2022 r. do godz. 23:59. Prezes Rady Ministrów wprowadza stopnie alarmowe na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych. Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany
w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy również obejmuje cały kraj. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych w przypadku stopnia BRAVO należą m.in.:

 • prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich
 • prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym;  ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach
 • obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
 • dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych
 • wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych

wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

Z kolei w stopniu alarmowym CHARLIE-CRP zadania obejmują w szczególności:

 • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów
 • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku
 • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli, a także czujności obywateli. Nie lekceważ żadnej informacji o zagrożeniu! Natychmiast powiadom służby dzwoniąc na numer tel. 112

Zaproszenie

Ostrzeżenie meteorologiczne

Wymiana kotłów – nabór wniosków

Gmina Pałecznica ogłasza nabór na wymianę starych kotłów węglowych na niskoemisyjne kotły na biomasę (pellet) w ramach projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Podziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji -Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″

 Warunkiem koniecznym udziału w projekcie jest termomodernizacja budynku.

Działanie obejmuje demontaż i utylizację starego pieca i montaż na jego miejsce nowego wysokosprawnego urządzenia spełniającego wymagania projektu.

Kwota dofinansowania do nowych urządzeń przewidziana w tym działaniu wynosi:

– 550,00 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
– 500,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie)   wyznaczonej w ocenie,
– 450,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
– 400,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie, przy czym maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła nie więcej niż 8 000,00 zł/ kocioł.

Przedmiotem działania jest również wykonanie wymaganych zaleceniami audytora energetycznego prac związanych z przystosowaniem istniejącej instalacji centralnego ogrzewania do współpracy z nowym urządzeniem grzewczym, jeśli takowe zostały wskazane w przeprowadzonej ocenie budynku. 
Dofinansowanie do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania może wynieść maksymalnie do 6 000,00. zł.

Liczba kotłów na pellet jest ograniczona (tylko 18 szt) !

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Pamiętaj, że na wymianę starych pieców zostało już nie wiele czasu!
Więcej informacji pod numerem tel. 41 38 48 037 wew. 33
Osoba do kontaktu: Magdalena Kopeć 

Poznaj Polskę

Gmina Pałecznica otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Poznaj Polskę w wysokości 35 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 44 504,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy oraz Szkoły Podstawowej w Ibramowicach pojadą na dwie wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

W ramach programu Poznaj Polskę uczniowie ze Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy wezmą udział w następujących wycieczkach:

 1. Klasy I-III 
  1. wycieczka jednodniowa do Krakowa  

Całkowity koszt wycieczki: 6 251,00 zł

Dofinansowanie: 5 000,00 zł

 • Klasy IV-VIII 
  • wycieczka jednodniowa do Krakowa

Całkowity koszt wycieczki: 6 253,00 zł

Dofinansowanie: 5 000,00 zł

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ibramowicach w ramach programu odwiedzą:

 1. Klasy IV-VIII 
  1. wycieczka dwudniowa do Wałbrzycha

Całkowity koszt wycieczki: 12 500,00 zł

Dofinansowanie: 10 000,00 zł

 • wycieczka trzydniowa do Warszawy

Całkowity koszt wycieczki: 19 500,00 zł

Dofinansowanie: 15 000,00 zł

Ideą przedsięwzięcia jest umożliwienie poznawania Polski, poprzez dotarcie do zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając w poniższy link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske