Aktualności

Informacja o szkoleniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach informuje, iż w dniu 1 marca 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Proszowicach, ul. Grzymały Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące:

 1. Aktualnej sytuacji epizootycznej na terenie powiatu proszowickiego oraz wymagań weterynaryjnych dotyczących:
  a) afrykańskiego pomoru świń, w tym bioasekuracji, zasad przemieszczeń, identyfikacji i rejestracji świń;
  b) grypy ptaków, w tym obowiązków podmiotów utrzymujących drób;
  c) wścieklizny, w tym obowiązków właścicieli zwierząt domowych.
 2. Zasad przemieszczeń oraz identyfikacji i rejestracji bydła.
 3. Zasad prowadzenia i wymagań dla Rolniczego Handlu Detalicznego i Sprzedaży Bezpośredniej.
 4. Uzyskania kwalifikacji ubojowych dla osób dokonujących uboju zwierząt gospodarskich w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

Serdecznie zapraszamy

Punkt informacyjny

Ostzreżenie meteorologiczne

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Jakie działania wspiera akcja

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.

Wsparcie dla uczestników

Grupy i organizacje przyjęte do akcji rozpoczną 10-miesięczną pracę nad realizacją swojego pomysłu. Otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

 • stałej współpracy i doradztwa ze strony doświadczonego koordynatora,
 • pomocy prawnej,
 • możliwość udziału w szkoleniach stacjonarnych i online oraz wizytach studyjnych do miejsc, w których wzorowo działają tandemy mieszkańców i władz, złożonych z uczestników akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej np. w Kluczborku, Krakowie, Olecku,
 • możliwość otrzymania  mikrograntu na działania (600 zł),
 • konsultacji przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych,
 • szansy na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy każdą edycję akcji.

Zapisz się do akcji Masz Głos! Zgłoszenia do 5 marca 2023 przez stronę: https://www.maszglos.pl/zapisz-sie/

Szkolenie

Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy w 2023r.  jest w trakcie opracowywania w/w Programu.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 13 lutego 2023 roku do 24 lutego 2023 wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Pałecznica mogą wziąć udział  w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców z terenu Gminy Pałecznica. Ankiety dostępne są także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy oraz można je wypełnić za pomocą kliknięcia w poniższy link:

Ankieta dla mieszkańców Gminy Pałecznica:

https://forms.gle/HX7jv7axJzgT9HLeA

Badanie profesjonalistów wsparcia społecznego na temat przemocy domowej w Gminie Pałecznica:

https://forms.gle/PySgpUZzXUDifCq4A

Badanie młodzieży szkolnej:

https://forms.gle/xf3WCZzyUjh4CVPD9

Informacja

Gmina Pałecznica informuje mieszkańców wsi Bolów i Łaszów, że w dniu dzisiejszym z powodu awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody, przewidywany czas usunięcia awarii do godz. 21:30. Bardzo przepraszamy za utrudnienia!

Ostrzeżenie meyeorologiczne

Informacja

W związku z planowaną na terenie Gminy Pałecznica zbiórką odpadów pochodzących z działalności rolniczej prosimy o kontakt wszystkie osoby, które posiadają i chcą nieodpłatnie przekazać:
– odpady z folii rolniczej
– opakowania po nawozach
– opakowania typu Big Bag
– odpady z siatki do owijania balotów
– odpady ze sznurka do owijania balotów.  

Osoba do kontaktu:
Magdalena Kopeć
Tel: (41) 384 80 37 wew.33