Aktualności

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu proszowickiego

Obowiązuje w dniu 12.01.2022 od godz. 14.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Obowiązujące ograniczenia
Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.
* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne

·  Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.

·  Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

·  Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.

·  Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza

(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

·  Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.

·  Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.

·  Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.

·  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.Władze gmin zobowiązane są do prowadzenia intensywnych kontroli, aby zapobiegać spalaniu odpadów.

Zaproszenie

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu proszowickiego

Obowiązuje w dniu 9.01.2022 od godz. 14.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Obowiązujące ograniczenia
Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.
* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne

·  Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.

·  Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

·  Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.

·  Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza

(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

·  Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.

·  Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.

·  Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.

·  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.Władze gmin zobowiązane są do prowadzenia intensywnych kontroli, aby zapobiegać spalaniu odpadów.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu proszowickiego

Obowiązuje w dniu 8.01.2022 od godz. 14.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Obowiązujące ograniczenia
Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.
* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne

·  Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.

·  Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

·  Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.

·  Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza

(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

·  Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.

·  Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.

·  Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.

·  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.Władze gmin zobowiązane są do prowadzenia intensywnych kontroli, aby zapobiegać spalaniu odpadów.

Informacja

Świadectwo zdrowia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach przesyła w załączeniu procedurę uzyskania świadectwa zdrowia dla świń oraz wzór wniosku o wystawienie świadectwa zdrowia.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu proszowickiego

Obowiązuje w dniu 30.12.2021 od godz. 14.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Obowiązujące ograniczenia
Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.
* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne

·  Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.

·  Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

·  Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.

·  Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza

(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

·  Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.

·  Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.

·  Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.

·  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.Władze gmin zobowiązane są do prowadzenia intensywnych kontroli, aby zapobiegać spalaniu odpadów.

UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZĘTU JEDNOSTCE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZUSZOWIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 30 grudnia 2021 r. w budynku Centrum Kultury w Pałecznicy odbyło się uroczyste przekazanie jednostce OSP Czuszów  wyposażenia i sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.

Przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego do składania wniosków w ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W dniu 18 października  2021 r. została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Pałecznica zakupiła wyposażenie i sprzęt ratownictwa. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości wyniosła 377 342,46 zł, wkład własny z budżetu gminy do projektu wyniósł 3 811,54 zł. Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Na mocy podpisanej umowy przekazano jednostce OSP Czuszów zakupione wyposażenie i sprzęt ratowniczy.

Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Pałecznica realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logiem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

btr

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne